Scripta & e-Scripta vol. 8-9
 • <span itemprop="description"><p>Съдържание</p>
  <p>e-Scripta</p>
  <p>Виктор Баранов,Дейвид Бирнбаум, Ралф Клеминсон, Хайнц Миклас, Ахим Рабус. Предложение за стандартизирано кодиране на символи от „старата" кирилица в Private Use Area на UNICODE .... 9 Себастиан Кемпген, Бележки върху ктиторския надпис в Боянската черква, публикациите му и представянето му</p>
  <p>във Wikipedia на основата на UNICODE........................ 27</p>
  <p>Хайнц Миклас, Зоран Костич. Предложение за транслитерация на</p>
  <p>старославянските писмени знаци............................. 39</p>
  <p>Scripta</p>
  <p>Тема на броя: „Душеполезните разкази" във византийската и в славянската литература</p>
  <p>Сергей Иванов, Увод ........................................... 47</p>
  <p>Филипо Ронкони Житието на философа Секунд във Византия и в нейните</p>
  <p>околности: поучителните прочити на един езически анекдот ...... 51</p>
  <p>Джон Уъртли. Жанрът на „душеполезния" разказ .................. 71</p>
  <p>Джон Уъртли. Репертоар от патерични разкази.................... 93</p>
  <p>Стефанос Ефтимиадис. Компенсиране заглъхването на жанра: няколко</p>
  <p>поучителни истории от последните векове на Византия.......... 307</p>
  <p>Сергей Иванов Четири византийски „душеполезни" разказа,</p>
  <p>запазени само в славянски превод............................ 327</p>
  <p>Сергей Иванов, Александър Молдован. Андрей Юродиви в един</p>
  <p>руски „душеполезен" разказ................................ 341</p>
  <p>Мария Йовчева, Лора Тасева Славянското житие на Стефан I,</p>
  <p>папа Римски: въпросът за неговия латински или гръцки източник . . 365<br /> <br />Явор Милтенов Нов източник за изучаването на Цар-Симеоновия</p>
  <p>Златоструй............................................... 387</p>
  <p>Мая Петрова Амартол или Зонара: за автора на хрониката в един</p>
  <p>славянски ръкопис от XIV в................................ 405</p>
  <p>Радослава Станкова. Колко са Дечанските евангелия в сбирката на</p>
  <p>Гилфердинг?.............................................. 427</p>
  <p>Веселина Вачкова. Ренесансите на XI век: Еволюцията в образната</p>
  <p>система на византийската политическа теория................. 435</p>
  <p>Дебюти</p>
  <p>Мария Хараламбакис Разказът за бедния Йов в ръкопис № 747</p>
  <p>от Народната библиотека в София............................ 461</p>
  <p>Роберто Адинолфи. Демиургичната сила на дявола в някои</p>
  <p>дуалистични апокрифи......................................475</p>
  <p>Personalia</p>
  <p>Андрей Бояджиев. Анисава Милтенова на 60 години................................495</p>
  <p>Рецензии ........................................................................................................509</p>
  <p>Нови книги, Маргарет Димитрова, Инна Димитрова..........................541</p>
  <p>Резюмета......................................................................................................549</p>
  <p>Съкращения ................................................................................................559</p></span>