Антитоталитарната литература


antitotalitarnata_literatura.jpg
  Съставител
  Вихрен Чернокожев
  Божидар Кунчев
  Едвин Сугарев
  Раздел
  Година
  Наличност
  Да
  ISBN
  9789548712569
  Страници
  464
  Цена
  15.00лв.


 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Рая КУНЧЕВА. Нашият дълг. Встъпително слово пред Националната научна конференция с международно участие „Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния манталитет" - София, 26-27 март 2009 г. / 9
  Вихрен ЧЕРНОКОЖЕВ.Антитоталитарната литература: памет за злото, отговорност за бъдещето / 13
  Иван МЛАДЕНОВ. Непредсказуемото минало / 23
  Никита НАНКОВ.Платон - Горбачов - софистите - ние. (С приписка за социалистическия реализъм) / 29
  Елка ДИМИТРОВА.Тоталитаризмът и моделирането на литературната история. (Модернизмът и неговите интерпретации) / 36
  Иван ХРИСТОВ. Атанас Далчев и социалистическия реализъм. Несъответствия в метода / 43
  Божидар КУНЧЕВ. Ще го дължим и на Александър Геров / 53
  Георги ГОСПОДИНОВ. Контратоталитарният Вапцаров: лична срещу монументална история / 64
  Николай АРЕТОВ. Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература / 73
  Антоанета АЛИПИЕВА. Литература, литературен бит и институции. Механизми на управлението през втората половина на XX век /100
  Норберт РАНДОВ. Литература за чекмеджето - България? Дневникът на Борис Делчев / 112
  Милена ПОПОВА.Българският ГЛАВЛИТ / 122
  Елка ТРАЙКОВА.Политическите измерения на литературната критика / 131
  Цвета ТРИФОНОВА. Посткомунистическата документална литература - опити за идентификация / 136
  Наталия ХРИСТОВА. „Тоталитарни" и „антитоталитарни" рефлексии в българските медийни дебати за 1968 година / 161
  Едвин СУГАРЕВ. Тоталитарният свят и свободният човек в поезията на Борис Христов / 176
  Пламен АНТОВ. Езоповските езици на 80-те: дълбока и „турпистична" образност / 184
  Мирослава ДОЙЧИНОВА. Литературният пример /exemplum/ - една постмодерна проекция срещу тоталитаризма / 205
  Красен ФЕРДИНАНДОВ. Антитоталитарни действия - скептицизъм за състоятелността на свободата / 219
  Калин НИКОЛОВ. Творческият тандем Борис Димовски - Радой Ралин - символ на неприспособимостта в българската култура / 228
  Цветана ГЕОРГИЕВА. Поезията на Константин Павлов. Азът в ситуацията на интелектуална фрустрация / 237
  Георги ЦАНКОВ. Събуждане след два века. Политически и нравствени проблеми в романа „1989" на Димитър Коруджиев / 247
  Георги ВАСИЛЕВ. Драматичната пълнота на човешкото съществуване. „Двойните" творби на Стефан Гечев / 253
  Христо ХРИСТОВ. Важността на документалистиката в създаването на памет за тоталитарното минало / 258
  Борислав СКОЧЕВ. „Заключени слова". Интернет-антология на нелегална, лагерна и затворническа поезия / 264
  Марко ЦВЕТКОВ. Откровения от писателския архив. Чилингировата поема „Император и диктатор" / 279
  Светлана СТОЙЧЕВА. Контраезикът на българската приказка във времето на социализма / 288
  Яни МИЛЧАКОВ. „Дипломат, градинар, мемоарист...". Мемоарите на българските дипломати-емигранти след 1944 г. / 302
  Васил БАЛЕВСКИ. Стефан Маринов Йовев /Стефан Троянски/. Най-голямото име в българската емигрантска антитоталитарна литература в Германия / 321
  Милен РАДЕВ. Човекът-опозиция. Стефан Маринов - българският отговор на безвремието / 329
  Димитър БОЧЕВ. Българската литература и култура в емисиите на западните радиостанции за България / 334
  Мариета ИВАНОВА-ГИРГИНОВА. Емигрантските радиопиеси на Цветан Марангозов. Театърът на марионетките / 342
  Пенка ВАТОВА. Пипалата на лъжата и страха в радиодраматургичната „Трилогия на лъжата" от Цветан Марангозов / 349
  Весела КУЛЕВА Германия. Българският творец-изгнаник след 1944 година - скиталчески дух между два свята / 355
  Зейнеп ЗАФЕР. Дисидент в България - емигрант в Турция. Мемоарите на Ахмет Шериф Шерефли / 361
  Магда КАРАБЕЛОВА. Легендарните участници в парижката „Култура" и нейният интелектуален кръг / 376
  Албена ВАЧЕВА. Отвъд цензурата - опит върху „другата" литература в Полша (през конкретиката на едно нелегално издание) / 394
  Ганчо САВОВ. Неусмирими творци. Антитоталитарната литература в южнославянските страни / 405

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  Александър ГЕРОВ. „Малцина истински живеят..." (Страници от дневник) / 419
  Summary / 435
  Бележки за авторите / 453