Битие и идентичност
 • Съдържание

  Боян Манчев. „Децата на Русо": Насилието без Свещеното / 7
  Мирослав Дачев. Цветан Марангозов: Фигури на безразличието (Опит върху семиотичното-като-игра) / 16
  Росица Димчева. Темата за безразличието в романа „Безразличният" на Цветан Марангозов / 23
  Бисера Дакова. „Безразличният" на Цветан Марангозов - цитати в симула-крума / 31
  Йордан Ефтимов. „Безразличният" и работата на стила / 40
  Лазар Цветков. Паролата на „безразличния" / 75
  Иван Сухиванов. Цветан Марангозов: Фигури на отсъствието / 78
  Елка Константинова. Романистьт и есеистът Цветан Марангозов / 83
  Златомир Златанов. Парадоксите на дистанцията / 92
  Елизария Рускова. За пиесата „Гъбата или обратното на обратното" от Цветан Марангозов и постановката й в театър „Земна дъга", Франция / 95
  Елка Димитрова. Парадоксализмът на битието в криза. „Гъбата или обратното на обратното" от Цветан Марангозов - текст за българските страхове и свободи / 107
  Мариета Иванова-Гиргинова. Чужденецът в пиесите на Цветан Маран­гозов / 113
  Ерика Лазарова. Цветан Марангозов: „Безразличният", или портрет на едно „загубено поколение" / 125
  Румен Шивачев. Битието като идентичност в поезията на Цветан Ма­рангозов / 136

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Кръгла маса върху романа „Безразличният" на Цветан Марангозов (Откъс от дискусията) / 145
  Диана Ралева. Цветан Марангозов (1933) (Библиография) / 163