Българо-гръцки литературни взаимоотношения
 • Книгата на Мариана Нихорити е задълбочено изследване на духовния и книжовен обмен между българската и гръцката култури през различни исторически етапи – от Средновековието до нашата съвременност. Максимално изчерпателно е очертана рецепцията на българската и на гръцката литератури и тяхното ситуиране в чужд езиков и културен контекст. Изследването поставя началото на информационна банка, запълваща значителна празнина в изследването на българо-гръцките културни взаимоотношения.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ГЛАВА ПЪРВА
  БЪЛГАРО-ГРЪЦКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ И КНИЖОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ / 7

  1. Български изследователи / 7
  2. Гръцки изследователи / 22

  ГЛАВА ВТОРА
  БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ГЪРЦИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО 2000 г. / 34

  1. Антологичното представяне на българската литература в Гърция / 45
  2. Българската литература в издателски поредици / 83
  3. Издания на съвременни български писатели в Гърция след Втората световна война / 97
  4. Българската драма на гръцка сцена / 112

  ГЛАВА ТРЕТА
  ГРЪЦКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ СЛЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО 2000 г. / 115

  1. Из историята на новогръцката литература след Втората световна война / 115
  2. Втората световна война и кризата на обществените ценности / 117
  3. Гръцката литература в България / 133

  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
  РЕЦЕПЦИЯ НА ПРЕВОДИТЕ ОТ ГРЪЦКИ НА БЪЛГАРСКИ И ОТ БЪЛГАРСКИ НА ГРЪЦКИ / 154

  1. История и съвременно състояние на науката за превода / 154
  2. Преводите от гръцки на български и от български на гръцки / 173
  3. Преводачите / 195

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 225
  SUMMARY / 233

  БИБЛИОГРАФИЯ / 236

  ПРИЛОЖЕНИЯ / 247
  Български преводи на съвременни гръцки автори / 247
  Гръцки преводи на съвременни български автори / 284

  Именен показалец / 294