В търсене на митичната тъкан
 • Българо-френски двуезичен сборник с изследвания от научна конференцията - Пловдив, 15-17 септември 2000 г.

  A la recherche de la texture mythique

  Actes du colloque de Plovdiv, les 15-17 septembre 2000

  Commit? de lecture:
  Nedka Kapralova
  Marie Vrinat-Nikolov
  Dimitrinka Dimitrova-Marinova
  Textes rеunis et traduction: Nedka Kapralova
  Editions “Boyan Penev”, Sofia, 2002, 198 p.