Васил Друмев (Митрополит Климент)
  • Смольянинова, Марина. Васил Друмев (Митрополит Климент) / Ред. Камен Михайлов. – София : ИЦ Боян Пенев, 2012. – 438 с. – (БАН. Инст. за лит.; РАН. Инст. славяновед.) – 16.00 лв.