Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите
 • Опозицията "Свое - Чуждо" и нейните варианти представлява основният механизъм за разграничаване на индивидите и общностите в екзистенциално, културно, етническо и религиозно отношение. Осмислянето на тези разграничавания, тяхното рационализиране и смекчаване, е необходимо условие за съвместно съществуване във всяка разнородна мултиетническа среда, каквато се наблюдава и на Балканите.
  Тези идеи стоят в основата на международния интердисциплинарен проект "Свои и чужд в балканските литератури и култури", осъществяван от Департамента за славянски езици и литератури към Университета "Адам Мицкевич" (Познан), Института за литература и изкуства (Белград), Департамента за славянски езици и литератури към Загребския университет (Хърватска) и Института за литература към БАН. Сборникът "Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите" е съставен в резултат на третата конференция по проекта, проведена в София през 2006 г.


  СЪДЪРЖАНИЕ

  Николай Аретов
  Свой и чужд в балканските култури.
  Уводни думи на съставителя / 9

  Миечислав Домбровски (Варшава)
  Свой и чужд.
  Къде сме ние? / 13

  Слободанка Пекович (Белград)
  Диалогът като възможност да се трансформира
  образа на Чужденеца и Приятеля / 29

  Звонко Ковач (Загреб)
  Проектът "Интеркултурна история на литературата.
  Еко-културна идентичност на южнославянските литератури" / 39

  Панайот Карагьозов (София)
  Сблъсъка на религиите:
  Първите свети мъченици - съпротивили се на исляма / 60

  Раймон Детрез (Гент)
  "Лукави гърци" и "надменни българи".
  Български и гръцки реципрочни представи по време на църковната борба в Пловдив през 50-те години на XIX век / 75

  Николай Аретов (София)
  "Икономиката на жените" в българската словесност от XIX век.
  Няколко славянски примера / 96

  Василис Марагос (Брюксел - Атина)
  Стефан Гечев (1911-2000) и гръцко-българските
  литературни взаимоотношения през XX век / 119

  Надя Данова (София)
  Един "чужд" свой /143

  Ясмина Мойсиева-Гушева (Скопие)
  Македонският диалог с Другия /155

  Рая Заимова, Мюжден Мехмедова (София)
  Независимостта и другите в албанската публицистика /163

  Станиша Тутневич (Белград)
  Изграждането и разпадането на идентичностите в литературата
  в контекста на югославската литературна общност / 182

  Иван Маич (Загреб)
  Стратегиите на стереотипа - между идентификацията и манипулацията
  ("интеркултурни диалози" в "Човекът без минало" на Александър Хемон) /192

  Миодраг Матицки (Белград)
  Севдалинките като обща лирическа форма на Балканите / 206

  Весна Матович (Белград)
  Сръбско-българския интеркултурен диалог.
  Политически и културни аспекти (1900-1914) / 212

  Мариана Биелич (Дубровник)
  Функцията на автора в българската и хърватската лириката
  от епохата на националното Възраждане / 230

  Станислава Вуйнович (Белград)
  Възможност/ невъзможност за интеркултурен диалог
  в прозата на И. Андрич и 3. Попович / 250

  Валентина Седефчева (Велико Търново)
  Интеркултурният диалог между южните славяни
  в романите на Милош Църнянски / 278

  Данчо Господинов (София)
  Диалогът на българските субкултури (град и село) / 302

  Геновева Червенакова (София)
  Фолклорни елементи в два модерни романа.
  "Хоро" на Страшимиров и "Алексис Зорбас" на Казандзакис / 316

  Светлана Стойчева (София)
  Балкански "езици":
  Културна близост и лингвистически различия / 331

  Резюмета / 341