Да бъдем европейци и все пак българи. Иван Шишманов в оценката на съвременниците си (спомени, отзиви, материали)
 • Дълбокоуважаемий господин проф. д-р Ив. Д. Шишманов!

  Снабден от съдбата с всичко, за да бъдете един от първите деятели на току-що възкръснала от робство България, и с безкористна преданност да й отдадете цялото си същество, Вий още от първото Ви стъпване в областта на просветната ни нива и до тоя тържествен ден, като неуморим сеяч, продължавате да сеете здравите семена на науката, просветата, с всички възможни начини, средства и пътища.

  Из обръщението на Столичните учител-лекари
  по повод юбилея на Ив. Д. Шишманов

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ПРЕДГОВОР. Румяна Дамянова / 7

  Дневни новини. Министър Шишманов на френски / 13
  М. П. НАУЧНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА Д-Р ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 14
  Михаил Арнаудов. НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 18
  Михаил Арнаудов. НАУЧНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 32
  Димитър Б. Митов. НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 35
  Столичните учител-лекари. ПО ЮБИЛЕЯ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 46
  В. Обществена обнова: ЮБИЛЕЯТ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 52
  Иван Малеев. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА Д-Р ИВ. ШИШМАНОВ / 76
  Кирил Христов. СОЦИАЛНОСТТА НА УЧЕНИЯ / 81
  Ст. Антониев. Професор д-р Ив. Д. Шишманов (По случай 30-годишния му юбилей) / 86
  Полско-български преглед: ЮБИЛЕЯТ НА ПРОФ. ИВ. ШИШМАНОВ (1890 - 1920 ) / 89
  Антон Попстоилов. Проф. Ив. Д. Шишманов като фолклорист
  (По случай на тридесетгодишния му юбилей) / 91
  Интервю на Костис Бастяс с Иван Шишманов / 94
  Иван Георгов. ПРОФ. Д-Р ИВ. Д. ШИШМАНОВ (Малко спомени) / 97
  Александър Филипов. Проф. Ив. Д. Шишманов / 103
  Леон Ламуш. ИВАН ШИШМАНОВ / 106
  Петр Богатырев. ПРОФ. И. Д. ШИШМАНОВ И ВСЕСЛАВЯНСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ ШАФАРИКА
  (Памяти проф. И. Д. Шишманов) / 130
  Людмил Стоянов. Професор Ив. Д. Шишманов / 135
  Сава Боновски. Културно-просветната и училищната политика на проф. Ив. Д. Шишманов / 138
  Ценко Цветанов. Проф. Ив. Д. Шишманов като читалищен деец / 151
  Георги Г. Константинов. Проф. Ив. Д. Шишманов / 157
  Ст. Данаилов. Проф. Шишманов и паневропейското движение / 161
  Д. С. Минев. Проф. Ив. Д. Шишманов / 165
  Иван Димитров Камбуров. Проф. Шишманов и нашето музикално дело / 169
  Стефан Василев. Професор д-р Ив. Д. Шишманов / 174
  Стефан Младенов. НАУЧНОТО ДЕЛО НА ПРОФ. ШИШМАНОВА / 181
  Константин Гълъбов. ШИШМАНОВИЯТ ЗАВЕТ / 213