Да отгледаш смисъла
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Благовест Златанов. „Как е възможна творбата?" Четейки литературознанието на Р. Коларов / 13
  Кристофър Норис. Да запазиш достойнство в ничия земя: филисофия, социология
  и „научните войни" / 27
  Боян Манчев. Краят и вестта. Опит върху философията на повествованието / 52
  Дьорд Калман. Полето за действие на професионалистите: Канонът / 74
  Миряна Янакиева. Метатекстът като текст и творба / 83
  Амелия Личева. Между книгата и текста / 93
  Росица Димчева. Образ и слово в драматургичната мисъл / 101
  Галин Тиханов. Търсейки трети път за съветската естетика:
  евразианизъм, марксизъм, формализъм / 110
  Атанас Бучков. Бахтин и Толстой една задочна среща / 136
  Ангел В. Ангелов. „Европейската" историческа семантика на Лео Шпитцер / 140
  Тереса Добжинска. Стих и аксиология. Оценъчни конотации
  на стихотворната форма в „Мона Лиза" на Збигнев Херберт / 156
  Добрин Добрев. Прочитът конструкция или реконструкция на смисловото поле на текста / 168
  Миглена Николчина. Западът като интелектуална утопия / 171
  Запрян Козлуджов. Категорията „автор" като философски и наратологичен проблем
  (съвременни възгледи и основанията им) / 186
  Морис Фадел. Тялото и езикът / 195
  Румяна Дамянова. Посвещението във възрожденските книги / 199
  Николай Аретов. За една ранна проява на „глобализация". Музикалните предпочитания
  на революционерите в „Миналото" на Ст. Заимов / 214
  Рая Кунчева. „Дякон Васил Левски". Опит за анализ / 222
  Пламен Антов. Христо Ботев митичната памет на литературата. Модели / 233
  Живко Иванов. Бенковски и Ботев (поети и революционери в биографичния фокус) / 244
  Бисера Дакова. Другият текст в „Гераците" / 263
  Тодор Христов. Животът и смъртта на Елка от „Гераците" / 280
  Албена Хранова. „Септември" и „Хоро" в обмена на различието / 288
  Елка Димитрова. „Пролетен вятър" между индивидуалния спомен и колективната памет / 300
  Мирослав Дачев. Слово и образ: В художествения свят на „Български балади" / 307
  Милена Кирова. Между Пътя и Мястото. Родовата идентичност на текстаБагряна / 332
  Димитър Камбуров. Спорът между факултетите в „История" на Вапцаров
  (дискусия върху дискурсите) / 345
  Огнян Ковачев. Смъртта на Вапцаров. Поетическото умение и читателското въображение / 364
  Валери Стефанов. Студът (три истории за убийци) / 386
  Александър Кьосев. Константин Павлов, доносчик срещу извървяното / 402
  Стоян Атанасов. Мотивът за Другия свят в рицарския роман като сцена на кипрокво / 411
  Изследователска група по сравнителна топология
  Никола Георгиев, ръководител на изследователската група.
  Литература в литературата, театър в театъра. Генеалогия на налудността / 426
  Петя Абрашева, студент, член на изследователската група
  Укротяване на опърничавата (литература) / 435
  Петър Михайлов, студент, член на изследователската група
  Неосъществени отплавания
  (подалечни и поблизки текстови връзки
  между „Хамлет" на Шекспир и „Рибарски живот" на Вапцаров) / 439
  Деян Денев, студент, член на изследователската група
  Разгадаването на Великия код / 442
  Дарин Тенев, студент, член на изследователската група
  „Каква му е Хекуба" / 444
  Емилиян Николов, студент, член на изследователската група
  Критика на възможността за репрезентация
  („Хамлет" на Шекспир и „Рибарски живот" на Вапцаров) / 447
  Георги Илиев, студент, член на изследователската група
  „Рибарски живот" на Вапцаров и епизодът от „Хамлет" на Шекспир,
  в който в пиесата се играе друга пиеса (междутекстов анализ) / 449
  Заключение на изследователската група / 451
  Христо Манолакев. Мечтата на Попришчин
  („Записки на един луд" на Н. В. Гогол и вълшебната приказка) / 452
  Ищван Границ. Велимир Хлебников и руският авангард / 467
  Александър Панов. „Птиците" на Алфред Хичкок от гледна точка на историческата поетика / 473
  Борис Минков. Мода и цитат в „Пяната на дните" на Борис Виан / 494
  Клео Протохристова. Инициационната творба като литературен сюжет:
  романът на Майкъл Кънингам „Часовете" / 503