Димитър Димов век по-късно
 • Съдържание:

  • Михаил Неделчев
   Европеецът Димитър Димов 5
  • Димитър Веселинов
   Френският език на Д. Димов 17
  • Светлозар Игов
   Тримата братя и златната ябълка 26
  • Татяна Ичевска
   Романите на Димитър Димов - стратегии на прочита 57
  • Цветана Георгиева
   За „блоковото писане" 78
  • Диляна Ковачева
   Идалговците в произведенията на Димитър Димов 88
  • Франциско Галвес
   Мястото на Димитър Димов в испано- езичната рецепция на българската литература 101
  • Георги Чобанов
   „Другите светове" и техните завоеватели 113
  • Иван Иванов
   Романът „Тютюн" в парадигмата на шизоана- лизата 128
  • Емилия Алексиева
   Образът на Борис Морев. Изборът 137
  • Анна Свиткова - „Тютюн" - от романа до филма 148
  • Сава Сивриев
   За статията на Димитър Димов „Подсъзнателното в художественото творчество" 153
  • Александра Антонова
   Естетиката на вещта в разказите и пъте¬писите на Димитър Димов 159
  • Радка Пенчева
   Влиянието на романа „Четирите конника на апокалипсиса" на Винсенте Бласко Ибанес в творчеството на Димитър Димов 163
  • Надежда Цонева
   Преображенията на Естета (меланхолии страсти) в романите на Д. Димов 180
  • Справка за авторите 196