Димитър Подвързачов. Избрани произведения
 • Поредица "Другата българска литература на ХХ век" осмисля най-доброто от художествената, документалната и критическата литература, която остана неприспособима към канона на социалистическия реализъм. Цензурирана, преследвана, неиздавана, непроучвана, днес тя възстановява отнената ни памет за автентизма на българския обществен живот.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Стихотворения / 5
  Родина / 7
  Идеалист/ 8
  Без заглавие / 10
  Из улиците / 11
  Молитва / 12
  Монолог / 13
  Вътре / 15
  Некролози / 16
  Зиме / 17
  Пред гардероба на театъра / 18
  Моята песен / 19
  Април / 20
  По булвара / 21
  Помниш ли / 22
  Нощем / 23
  Декемврий / 24
  Златна мрежа / 25
  Песен за жената / 26
  Елегия / 27
  Между вестниците / 28
  Мания / 29
  Аритмия / 30
  Борисовата градина / 31
  Проклятие / 32
  Резигнация / 33
  Болка / 35
  Песента на самотника / 36
  Смърт / 38
  Ода на едно пълнолетие / 39
  Какъв народ / 40
  В тълпата / 42
  Вопъл / 43
  В кръчмата / 44
  Дни кървави / 46
  На падналия другар / 47
  По „Цар Освободител" / 49
  Последният сняг / 50
  Съвремен съвет / 51
  Идеи / 52
  Война / 54
  На моя син / 55
  Сонети за Кирил Христов / 57
  Моето безсмъртие / 59
  Коледен разговор / 60
  Отдавна спеше Витлеем / 61
  Прошка на заговезни / 62
  Великден / 64
  Празник на детето / 65
  Празник на българската култура / 66
  Человек / 67
  Победен /68
  12 / 69
  Епитаф / 70

  И тъй, Бай Ганьо...
  Басни за мустакати деца / 71
  Съветски анекдот / 73
  Щурец и мравка / 76
  Лисица и грозде / 79
  Министър и оставка / 81
  Орел, рак и щука / 84
  Баснописец и грамофонни плочи / 86
  Жаба и вол / 88
  Магаре и славей / 90
  Магарета и конституция / 92
  Вълкът в кошарата / 96
  Магаретата пожелали цар / 99
  Жената или мъжът / 101
  Съвременна басня / 104
  Петел и бисер / 106
  Слон и мъниче / 108
  Три изхода / 110
  И тъй, бай Ганьо / 113
  Басня за брадата / 115
  Гост на България / 118
  Бай Влади / 120
  Кокошката със златните яйца / 123
  Басня за брадата на Абдул-ходжа / 125
  Баснописец и басня / 128

  Под чинара
  Из разказите на Кючук-Хасан / 131
  39 / 133
  Ловджийски анекдот / 136
  Под чинара / 140
  От зло по-зло / 144
  Нощта / 146
  Гаргата и орехът / 149
  Настрадин и падишахът / 152
  Молла Кеседжи и саблята му / 155
  Мустафа шербетчията / 158
  Истината / 160
  Пискюллия беля / 162

  Мисли и парадокси. Афоризми
  Из „Как дяволът чете евангелието"/ 185

  Речник на турските думи и изрази / 235

  Животописна скица /243

  Вихрен Чернокожев. Другата българска литература на XX век:Димитър Подвързачов / 246