Йордан Бадев: Слово и Родина
 • Йордан Бадев: Слово и Родина

  Любовта към родината ще накара Бадев да напише мемоарната си книга „От ранно детство" и книгата си за Даме Груев. Заради тази любов неговият брат ще загине като борец за свободата на Македония, а борец ще бъде и той. На македонското дело Бадев посвещава много усилия, поради което ще го признаят като видна фигура в движението.

  Бадев пише с една и съща проникновеност за прозата и поезията. Запомнящи се са неговите възгледи за поезията ни след Първата световна война, едно неспокойно и драматично време, когато напира и онова новаторство, което според Бадев повече провокира с формата си, отколкото със съдържанието си. Как да се съгласим с твърденията на онези, които го погубват, че пише за незначителни творци?

  Ами вижте авторите, на които прави критически портрети в „Скици на живите". Кой от тях е незначителен? Кирил Христов ли, Багряна и Разцветников ли. Стаматов, Йовков и Константин Константинов ли?
  Спрямо кого не е обективен, за да посочи вярно сполуките и неговите минуси. Такъв е той и когато пише за приятеля си Димитър Шишманов, също осъден по-късно от „Народния съд". С почти всичко, което твърди за нашите поети и белетристи, непременно ще се съгласим. Значи съжденията му издържат проверката на времето. Те са в съзвучие и с днешната ни преценка, не по-малко взискателна от Бадевата и напълно свободна от идеологическите предубеждения. Следователно изводът е, че става дума за критик, който не се е появил напразно в литературата ни.

  Съдържание

  С човечност и кураж - Божидар Кунчев

  Спомен, който не умира - Бойко Бадев

  Из „Животът и изкуството" и статии ог периодиката

  Изкуство и политика

  Литературна критика (Нашата критична мисъл -

  бегъл исторически поглед)

  За романа въобще и за българския роман

  Душата на лириката

  Градът и селото у българския писател

  Копнеж и мъка в нашата литература (Вазов, Страшимиров и Яворов за Македония)

  Писатели и поети след войната

  Изпод праха на забравата

  Удари в устоите на поезията

  Литературни школи и литературни групи

  Алеко Константинов и байганювщината

  Критици (За себе си, за писателите и за публиката)

  Писател и мироглед

  Из „Скици на живите"

  Т. Г. Влайков

  Г. П. Стаматов

  Антон Страшимиров

  Кирил Христов

  Елин Пелин

  Ст. Л. Костов

  Трифон Кунев

  Стилиян Чилингиров

  Георги Райчев

  Теодор Траянов

  Добри Немиров

  Йордан Йовков

  Николай Лилиев

  Н. В. Ракитин

  Ем. Попдимитров

  Николай Райнов

  К. Константинов

  Димитър Шишманов

  К. Петканов

  Елисавета Багряна

  Други скици

  Димитър Подвързачов

  Чудомир

  Йордан Стубел

  Асен Разцветников

  Димитър Талев

  Владимир Полянов

  Светослав Минков

  Ангел Каралийчев

  Фани Попова-Мутафова

  Матвей Вълев

  Илия Волен

  Емилиян Станев

  Славчо Красински

  Яна Язова

  Из „От ранно детство"

  Бележки