Йордан Йовков. Нови изследвания
 • Включените в настоящия сборник доклади и научни съобщения обхващат широк кръг от естетически, литературно-туеоретически, езикови, рецепционни и документално-биографични теми и проблеми. Творчеството на писателя се интерпретира от различни аспекти, останали през последните десетилетия вън от вниманието на изследователите - като религията, ритуалността, функцията на фолклора и митологията, знаковата символика и др. Направен е нов прочит на негови творби: "Жетварят", "Чифликът край границата", "Старопланински легенди" и др.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Иван Сарандев. Наш и на света / 7
  Елка Константинова. Йовков като духовен водач на българите / 12
  Бистра Ганчева. Своето според чуждото и своето без чуждото в творчеството на Й. Йовков / 18
  Катя Янева. Съвременната стойност на Йовковото народознание / 23
  Свилен Каролев. За любовта и смъртта в творчеството на Й. Йовков / 30
  Людмила Григорова. Съкровеният свят на Йовковите жени / 35
  Людмила Хр. Малинова. Майката в Йовковите разкази / 41
  Петко Тотев. „Жетварят" извън криминалистиката / 45
  Кремена Митева. Някои наблюдения върху функцията на иконата в
  Йовковата повест „Жетварят" / 50
  Йордан Дачев. Етническият корен на Йовковия герой Петър Моканина / 56
  Атанас Бучков. Емпатията у Й. Йовков / 61
  Камен Михайлов. Обредната система в „Шибил", ритуалността като
  структурен функционализъм и художествено-литературната типология / 66
  Нина Пантелеева. Стилистическа специфика на парадигмата „бял" в разказите
  на Йовков / 76
  Татяна Ичевска. Божието слово у Йовков / 81
  Мариета Иванова-Гиргинова. Митът Албена / 96
  Петър Парашкевов. Образите на Калмука и на Люцкан като приемници
  на Маргалака по линия на темата за рицаря в литературата ни / 103
  Емилия Алексиева. Притчата и легендата у Йовков и Куприн / 108
  Борис Михалков. Сюжет и форма в творчеството на Й. Йовков / 111
  Ивайло Христов. Й. Йовков за творчеството и творческия процес / 114
  Дария Манева. За знаковата лексика в „Постоволи воденици" / 119
  Николина Георгиева. Корелацията „завършност-незавършеност" в Йовковата
  легенда „През чумавото" / 121
  Веса Кювлиева. Езикови средства на асоциативното изображение
  в повествованието на Й. Йовков / 125
  Емилия Пернишка. Няколко езикови похвата като портретно градиво
  в палитрата на Й. Йовков / 129
  Галина Крилова. За някои особености в портретните характеристики
  в романа „Чифликът край границата" / 135
  Албена Иванова. Наблюдения върху езика на дървесната флора
  в Йовковата проза / 141
  Майкъл Холман. Най-сетне Йовков в Америка: преводите на Джон Бърнип
  на „Вечери в Антимовския хан" и „Старопланински легенди" / 144
  Лотос-Меглена Бораджиева. Йовков на арабски / 150
  Дитмар Ендлер. За трудния път на Й. Йовков до немския читател / 157
  Пирин Бояджиев. Й. Йовков и румънската литература / 168
  Джорджета Болд. „Вечери в Антимовския хан" - първата Йовкова книга в превод на румънски / 175
  Владимир Янев. Приключенията на класика (Незавършеният роман
  на българската литературна наука с Й. Йовков) / 178
  Светла Костова. Преглед на архивните документи за Й. Йовков в Централния държавен архив / 188
  Маринела Паскалева. Малко известни пощенски картички и писма на Й. Йовков / 192
  Стефан Чирпанлиев. Село Жеравна - архетип в някои от разказите на Й. Йовков / 196
  Атанас Цонков. Герои и прототипове на Йовков в „Старопланински легенди" / 199
  Милен Куманов. Й. Йовков – гражданин / 201
  Григор Чернев. От Йовков до киното и обратно / 207
  Васил Пернишки. Й. Йовков в българското училище / 211
  Нина Делчева. Й. Йовков в учебните програми по български език и литература
  след 10 ноември 1989 г. / 215
  Румен Шивачев. Живописни сходства между Рембрандт и Йовков / 217