Класика & авангард


Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. дфн Иван Сарандев • СЪДЪРЖАНИЕ

  І. Когато си на 70 години / 9
  Владимир Янев. За Иван Сарандев - пристрастно! / 11

  ІІ. Българска литература / 17
  Георги Петков. Бележки за една фраза от
  проложното житие на Иван Рилски в Стишния пролог / 19
  Мила Кръстева. Тъй отива смехът / 29
  Дитмар Ендлер - Лайпциг, Германия. Христо Ботев в Германия / 37
  Бистра Ганчева. Поетът войвода и "четниците" му в литературата / 51
  Любомир Стаматов. "Дойде ми вдъхновението..."
  (Към творческата история на "Под игото") / 57
  Албена Иванова. Цитатите в романа "Под игото" / 65
  Юлия Николова. Четете моите "Ксении
  ("Епиграмии портрети" на проф. Иван Шишманов) / 69
  Албена Вачева. "Бай Ганьо": неканонично / 79
  Борис Ангелов. Дъхът / Духът на художника.
  Образите на словото у Пенчо Славейков / 91
  Румен Шивачев. Дневникът и писмата на Боян Пенев / 97
  София Ангелова-Дамянова. Композиция и смисъл
  в "Старопланински легенди" от Йордан Йовков" / 103
  Атанас Цонков. Име и родословие на хайдутина Стефан Цоцкин,
  прототип на Йордан Йовков в разказа "Овчарова жалба" / 109
  Петко Асенов. Йовков е в нас / 113
  Йордан Дачев. Ливиу Ребряну и един проблем / 121
  Огняна Георгиева-Тенева. Йовков и литературнообразователния канон / 125
  Калина Лукова. Грехът като маска / 139
  Сава Василев. Литературният и паралитературният сюжет "Христо Смирненски"
  в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисъла / 145
  Русана Бърдарска. "Жълтата гостенка" от Христо Смирненски (Език и смисъл) / 157
  Людмила Хр. Малинова. Непубликуван спомен за Христо Смирненски / 177
  Маргарита Славова. Малко познатият Васил Карагьозов:
  "Войник, поет в изгнание" и драматург / 181
  Владимир Янев. Възприемане и характер на българският литературен авангардизъм / 189
  Пламен Антов. Естетическият авангард: артикулиране на природата-в-Аза / 203
  Камен Васевски. Дружбата на Гео Милев с Георги Шейтанов
  (в светлината на непубликувано писмо) / 213
  Емилия Алексиева. Параметри на кризата в романа
  "Господинът с момичето" от Георги Райчев / 217
  Лилия Чеева. Екзистенциалното и универсалното
  в лириката на Елисавета Багряна / 223
  Свилен Каролев. Идеалистът-еретик Христо Радевски / 235
  Галина Крылова - Санкт-Петербург, Русия. Стиль писателя
  в лексикографическом аспекте
  (на материале 1-го и 2-го выпусков словаря поезии Николы Вапцарова) / 249
  Ваня Зидарова. Динамика и актуални тенденции
  в съвременната българска лексикална система / 253
  Татяна Ичевска. Биографиите на чужденеца в романите на Димитър Димов / 259
  Атанас Бучков. "Апории"-те в "Смъртта на една птица" / 277
  Гергина Кръстева. Критиката под надзор
  (Идеологически молебен за гражданственост на поезията от 70-те години на ХХ век) / 281
  Николина Георгиева. Инферентността: разум-безумие в българската литература / 289
  Нина Пантелеева. Вътрешно-жанрови модификации в българския исторически роман / 293
  Марин Кадиев. Уроците на Николай Хайтов / 299
  Ивайло Христов. Краезнание и народопсихология
  в селищните монографии на Николай Хайтов / 303

  ІІІ. Отзиви, фрагменти, анкети, мемоари / 313

  Гергана Начева. Ученикът и неговият наставник / 315
  Александър Пиндиков. Иван Сарандев. Българска литература. Том. І. 1918-1930 / 319
  Йордан Костурков. Постмодерна плурализация на модернизма / 327
  Иван Станков. Носталгия по Исусовото детство
  (Върху новелата на Мирча Картареску "Мендебила") / 331
  Катя Янева. Стойността на литературните анкети / 341
  Мария Гарева. Професор Гочо Гочев и случаят Солженицин
  (Откъс от неиздадена анкета) / 349
  Петко Тотев. Фрагменти и мозайки / 355
  Григор Чернев. Незавършен мемоар / 365
  Нина Делчева. Кръстник на едно училище в Кърджали / 371
  Димитър Стоевски. Добър ден, професоре! / 375

  ІV. Библиография от и за Иван Сарандев / 381

  V. Анотации / 401

  VІ. От фотоалбума на времето / 407