Критическото наследство на българския модернизъм. Том ІV
 • „Критическото наследство на българския модернизъм. Как го четем сега" е академичен сборник, който съдържа съвременни интерпретации на текстове на българската модернистична критика.

  Той възникна като приложение (том 4) на „Критическото наследство на българския модернизъм " — тритомник с автентични манифестни, програмни и полемични текстове, прицелени към концептуалното обмисляне на българския модернизъм от първите десетилетия на XX век. Реално обаче настоящата книга представлява самостоен корпус изследвания, които теоретизират върху естетиката и философията на модернизма.

  Ако има нещо, което задава принципната специфика на изданието, това е преди всичко неговата насоченост към критиката, а не към художествените творби на българския модернизъм - обект, който е недостатъчно проучен и систематизиран досега. Във фокуса на интерпретация попадат както добре познати автори, така и непопулярни критици от целия спектър на направлението — от кръга „ Мисъл " до авангардите.

  Изследователите, участвали в проекта, са автори от различни поколения, с подчертан професионален интерес към разглежданата проблематика. В статиите се разгръщат актуални концепции за творчеството на отделни крити-ifu на модернизма и за същината на цели естетически тенденции в рамките на това ключово за културата на XX в. явление.

  Безспорна е приложимостта на сборника за нуждите както на академичната литературна среда, така и на образованието по литература.

  Съдържание

  Цветанка Атанасова.
  Художникът като критик. Подстъпи към идеологията на българския модернизъм / 7
  Елка Димитрова.
  Манифестите на българския модернизъм / 49
  Мариета Иванова-Гиргинова.
  От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма) / 55
  Едвин Сугарев.
  Тъгите на Димо Кьорчев / 86
  Румен Шивачев.
  Екзистенциализмът в „Тъгите ни" на Димо Кьорчев / 93
  Албена Вачева.
  Разум и метафизика: модернистични предизвикателства / 105
  Калина Лукова.
  От авторитета до мита / 112
  Мая Горчева.
  За някои понятия в Гео-Милевата критическа рефлексия / 125
  Надежда Александрова.
  Категориите „модерност" и „съвременност" в критическата стратегия на списание „Златорог" (С акцент върху критическите текстове на Николай Лилиев) / 138
  Цветана Георгиева.
  Концепцията за изкуството на Иван Грозев от страниците на „Хиперион" / 160
  Пламен Антов.
  Физиология на символистичния език; език и Аз, език и лудост /169
  Елка Димитрова.
  Манифестите на Кирил Кръстев / 195
  Едвин Сугарев.
  Неблагодарностите на Кирил Кръстев / 207
  Камелия Спасова.
  Кирил Кръстев: манифест и школа / 215
  Елизария Рускова.
  Николай Райнов - един театрален визионер / 222
  Надежда Цонева.
  Проблеми на изкуството в декоративната критика и есеистика на Чавдар Мутафов / 235
  Александра Антонова.
  Критическото наследство на Чавдар Мутафов / 248
  Едвин Сугарев.
  Зеленият кон на българския модернизъм / 251
  Светлана Стойчева.
  Сирак Скитник като фигура на културния синтез между двете световни войни / 256
  Владимир Янев.
  Около някои критически текстове върху „Пролетен вятър" с оглед на руския имажинизъм и Никола Фурнаджиев / 273
  Иван Христов.
  Критическите проекции на кръга „Стрелец". Между критика и проповедника / 294
  Александър Йорданов.
  Литературната критика в интерпретацията на д-р Константин Гълъбов / 305