Критическото наследство на българския модернизъм. Том IІ
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  1. ЕСТЕТИЧЕСКИ И СТИЛИСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Иван Ст. Андрейчин. Анекдот и символ („Из нов път", 1907) / 9
  Димо Кьорчев. Литературната критика („Слънчоглед", 1909) / 17
  Иван Радославов. Градът („Наш живот", 1912) / 24
  Николай Райнов. Изкуство и стил („Везни", 1919) / 33
  Гео Милев. Фрагментът („Везни", 1919) / 35
  Чавдар Мутафов. Пейзажът и нашите художници („Златорог", 1920) / 39
  Николай Райнов. Източно и западно изкуство („Везни", 1920) / 53
  Николай Райнов. Симбол и стил („Везни", 1920) / 67
  Николай Райнов. Живописен и декоративен стил в разказа („Златорог", 1921) / 78
  Иван Карановски. Естетика на симбола („Парнас", 1921) / 90
  Чавдар Мутафов. Плакатът („Златорог", 1921) / 101
  Иван Радославов. Гений и школа („Хиперион", 1922) / 109
  Людмил Стоянов. Трагедията на живописта („Хиперион ", 1922) / 112
  Иван Радославов. Стил и стилизация („Хиперион", 1922) / 123
  Сирак Скитник. Тайната на примитива („Златорог", 1923) / 126
  Иван Перфанов. Природата в новото изкуство („Златорог", 1923) / 131
  Гео Милев. Музиката и другите изкуства (Алм. „Везни", 1923) / 134
  Николай Райнов. Болката на днешното изкуство („Южно небе", 1924) / 137
  Гео Милев. Поезията на младите („Пламък", 1924) / 139
  Иван Радославов. Творчество и форма („Хиперион", 1925) / 146
  Янко Янев. Поезия на съзерцанието („Хроники", 1926) / 149
  Чавдар Мутафов. Двойственост в изкуството („Изток", 1926) / 152
  Чавдар Мутафов. Банално изкуство („Изток", 1926) / 153
  Кирил Кръстев. Разсъдъчна поезия („Изток", 1926) / 156
  Павел Спасов. Пулсът на времето („Хиперион", 1927) / 158
  Константин Гълъбов. Същина и задачи на литературната критика („Философски преглед", 1929) / 161

  2. РОДНО ИЗКУСТВО

  Гео Милев. Родно изкуство („Везни", 1920) / 175
  Иван Радославов. Общочовешко или национално изкуство („Хиперион", 1922) / 186
  Ботьо Савов. Скитско и славянско в българската литература („Хиперион", 1924) / 190
  Моис Бенароя. Българската национална душа („Хиперион", 1925) / 209
  Константин Гълъбов. На Велика Сряда („Изток", 1926) / 223
  Константин Гълъбов. Към младежта („Изток", 1926) / 224
  Атанас Илиев. Зовът на родината („Изток", 1926) / 226
  Константин Гълъбов. Нашите културни задачи („Изток", 1926) / 229
  Атанас Илиев. Конфликтът между родното и чуждото („Изток", 1926) / 232
  Константин Гълъбов. Нашата култура и най-новата ни литература („Изток", 1927) / 235
  Чавдар Мутафов. Родна архитектура („Изток", 1927) / 239
  Иван Радославов. „Родно" или „чуждо" („Хиперион", 1927) / 242
  Симеон Андреев. Българският културен парадокс („Златорог", 1930) / 246
  Янко Янев. Философия на родината („Златорог", 1934) / 252

  3. МОДЕРНИЗМЪТ И БЪЛГАРСКАТА ДРАМА

  Гео Милев. Театрално изкуство (Книгоизд. „Везни", 1918) / 259
  Ботьо Савов.
  Сцената („Везни", 1919) / 278
  Гео Милев. Народен Театър („Везни", 1921) / 279
  Исак Даниел. Българската драма („Хиперион", 1923) / 286
  Иван Перфанов.
  Макс Райнхард („Златорог", 1923) / 301
  Николай Райнов,
  Фантастичен театър („Пламък", 1924) / 304
  Людмил Стоянов.
  Театърът като самоцел („Хиперион", 1924) / 313
  Боян Дановски.
  Новата драма („Хиперион", 1926) / 320
  Людмил Стоянов.
  Театър и народ („Хиперион", 1926) / 324
  Моис Бенароя.
  „О-хо, ний си живеем" („Хиперион", 1928) / 327

  БЕЛЕЖКИ / 337
  ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ-РЕЧНИК / 364