Критическото наследство на българския модернизъм. Том І
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Критическата парадигма на българския модернизъм / 7

  1.

  БИТКАТА НА МОДЕРНОТО:

  ИЗКУСТВОТО И РЕАЛНОСТТА

  Пенчо Славейков. Душата на художника ("Мисъл", 1899) / 13

  Д-р Кръстю Кръстев. Живот за нравствен идеал ("Мисъл", 1902) /19

  Д-р Кръстю Кръстев. За тенденцията и тенденциозната литература ("Мисъл",

  1903) /29

  Пенчо Славейков. Блянове на модерен поет ("Мисъл", 1903) / 63

  Пенчо Славейков. Предговор [към "Стихотворения" от П. К. Яворов] (1904) / 74

  Пенчо Славейков. Българската поезия ("Мисъл", 1906) / 78

  Д-р Кръстьо Кръстев. Вместо предговор ("Млади и стари", 1907) / 112

  Иван Ст. Андрейчин. Из нов път (Литературен манифест) ("Из нов път",

  1907) / 122

  Иван Ст. Андрейчин. Декадентство и символизъм ("Из нов път", 1907) / 132

  Иван Радославов. По повод Тургенева ("Наш живот", 1912) / 147

  Гео Милев. Модерната поезия (бележки и идеи) ("Звено", 1914) / 153

  Гео Милев. Против реализма ("Слънце", 1919) / 165

  Сирак Скитник. Старо и ново изкуство ("Везни", 1920) / 171

  Гео Милев. Небето ("Везни", 1920) / 173

  Людмил Стоянов. Две основни течения в българската литература ("Везни",

  1920) / 176

  Чавдар Мутафов. Зеленият кон ("Везни", 1920) /185

  Гео Милев. Към абонатите ("Везни", 1921) / 187

  Гео Милев. Възвание към българския писател ("Везни", 1921) / 188

  Сирак Скитник. Художникът и видимостта ("Златорог" 1922) / 191

  Иван Радославов. Предговор [към антологията "Млада България"] (1922) /199

  Кирил Кръстев. Неблагодарност. Манифест ("Лебед", 1922) / 201

  Кирил Кръстев. Витрините ("Creschendo", 1922) / 203

  Иван Грозев. Новото изкуство ("Хиперион", 1922) / 205

  Людмил Стоянов. Пътеводна звезда. За нео-романтизма ("Хиперион", 1923) / 223

  Гео Милев. Българският писател ("Възход", 1923) / 226

  Макс Мецгер. Изкуство - индивидуалност - индивидуализъм ("Пламък",

  1924) / 229

  Жорж Папазов. Стремежите на новото изкуство ("Златорог", 1924) / 234

  Иван Радославов. Българският символизъм (Основи - същност - изгледи)

  ("Хиперион", 1925) / 238

  Атанас Далчев. Поезия и действителност ("Изток", 1927) / 260

  Иван Радославов. Творчество и живот ("Хиперион", 1928) / 263

  Александър Обретенов. Изкуство и действителност ("Хиперион", 1931) / 271

  Сирак Скитник. Изкуство и улицата ("Златорог", 1937) / 277


  2.

  ФИЛОСОФСКИТЕ ОСНОВАНИЯ

  НА БЪЛГАРСКИЯ МОДЕРНИЗЪМ


  Пенчо Славейков. Фридрих Нитче. Литературна бележка ("Мисъл", 1903) / 283

  Димо Кьорчев. Един популяризатор на Ницше ("Наш живот", 1906) / 285

  Димо Кьорчев. Тъгите ни ("Южни цветове", 1907) / 304

  Пенчо Славейков. Заратустра ("Златорог", 1920) / 336

  Д-р Спиридон Казанджиев. Българските преводи на "Тъй рече Заратустра"

  ("Златорог", 1920) / 358

  Емануил Попдимитров. Бергсон. Философия на интуицията ("Хиперион",

  1922) / 377

  Д-р Янко Янев. Иреалността на изкуството ("Хиперион", 1924) / 390

  Атанас Илиев. Изкуството ("Стрелец", 1927) / 398

  Д-р Янко Янев. Безумието ("Стрелец", 1927) / 401

  Любомир Русев. Художествена литература и психоанализа ("Листопад",

  1933) / 403


  БЕЛЕЖКИ / 425


  ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ-РЕЧНИК / 45

  Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова - съставители и редактори

  Институт за литература - БАН

  Издателски център "Боян Пенев", 478 с.

  София, 2009

  ISBN 978-954-8712-51-4


  "Критическото наследство на българския модернизъм" е четиритомно издание, осъществено в рамките на едноименния проект на Института за литература, подпомогнат от Фонд "Научни изследвания" към МОМН. Първите три тома събират манифестните текстове и програмните статии, свързани с философската и естетическата парадигма на модерното изкуство (през погледа на българския творец), както и критическите текстове на най-изявените български модернисти. Опит за анализ на връзките, взаимоотношенията и конфликтите в критическата рецепция на отделните модернистични направления ще бъде направен в четвъртия том, съдържащ съвременни теоретични и литературно-исторически текстове.

  Изданието е тематично структурирано, като във всеки отделен раздел материалите са подредени хронологично - за да може да се проследи радвитието на всеки един от аспектите на модерното изкуство, както и да се акцентира върху приемствеността и конфликтните зони, белязали мисленето на отделните модернистични генерации. Потърсена е максималната възможна близост с оригиналите.

  СЪДЪРЖАНИЕ


  Критическата парадигма на българския модернизъм / 7

  1.

  БИТКАТА НА МОДЕРНОТО:

  ИЗКУСТВОТО И РЕАЛНОСТТА

  Пенчо Славейков. Душата на художника ("Мисъл", 1899) / 13

  Д-р Кръстю Кръстев. Живот за нравствен идеал ("Мисъл", 1902) / 19

  Д-р Кръстю Кръстев. За тенденцията и тенденциозната литература ("Мисъл", 1903) / 29

  Пенчо Славейков. Блянове на модерен поет ("Мисъл", 1903) / 63

  Пенчо Славейков. Предговор [към "Стихотворения" от П. К. Яворов] (1904) / 74

  Пенчо Славейков. Българската поезия ("Мисъл", 1906) / 78

  Д-р Кръстьо Кръстев. Вместо предговор ("Млади и стари", 1907) / 112

  Иван Ст. Андрейчин. Из нов път (Литературен манифест) ("Из нов път", 1907) / 122

  Иван Ст. Андрейчин. Декадентство и символизъм ("Из нов път", 1907) / 132

  Иван Радославов. По повод Тургенева ("Наш живот", 1912) / 147

  Гео Милев. Модерната поезия (бележки и идеи) ("Звено", 1914) / 153

  Гео Милев. Против реализма ("Слънце", 1919) / 165

  Сирак Скитник. Старо и ново изкуство ("Везни", 1920) / 171

  Гео Милев. Небето ("Везни", 1920) / 173

  Людмил Стоянов. Две основни течения в българската литература ("Везни", 1920) / 176

  Чавдар Мутафов. Зеленият кон ("Везни", 1920) / 185

  Гео Милев. Към абонатите ("Везни", 1921) / 187

  Гео Милев. Възвание към българския писател ("Везни", 1921) / 188

  Сирак Скитник. Художникът и видимостта ("Златорог" 1922) / 191

  Иван Радославов. Предговор [към антологията "Млада България"] (1922) / 199

  Кирил Кръстев. Неблагодарност. Манифест ("Лебед", 1922) / 201

  Кирил Кръстев. Витрините ("Creschendo", 1922) / 203

  Иван Грозев. Новото изкуство ("Хиперион", 1922) / 205

  Людмил Стоянов. Пътеводна звезда. За нео-романтизма ("Хиперион", 1923) / 223

  Гео Милев. Българският писател ("Възход", 1923) / 226

  Макс Мецгер. Изкуство - индивидуалност - индивидуализъм ("Пламък", 1924) / 229

  Жорж Папазов. Стремежите на новото изкуство ("Златорог", 1924) / 234

  Иван Радославов. Българският символизъм (Основи - същност - изгледи)

  ("Хиперион", 1925) / 238

  Атанас Далчев. Поезия и действителност ("Изток", 1927) / 260

  Иван Радославов. Творчество и живот ("Хиперион", 1928) / 263

  Александър Обретенов. Изкуство и действителност ("Хиперион", 1931) / 271

  Сирак Скитник. Изкуство и улицата ("Златорог", 1937) / 277


  2.

  ФИЛОСОФСКИТЕ ОСНОВАНИЯ

  НА БЪЛГАРСКИЯ МОДЕРНИЗЪМ


  Пенчо Славейков. Фридрих Нитче. Литературна бележка ("Мисъл", 1903) / 283

  Димо Кьорчев. Един популяризатор на Ницше ("Наш живот", 1906) / 285

  Димо Кьорчев. Тъгите ни ("Южни цветове", 1907) / 304

  Пенчо Славейков. Заратустра ("Златорог", 1920) / 336

  Д-р Спиридон Казанджиев. Българските преводи на "Тъй рече Заратустра" ("Златорог", 1920) / 358

  Емануил Попдимитров. Бергсон. Философия на интуицията ("Хиперион", 1922) / 377

  Д-р Янко Янев. Иреалността на изкуството ("Хиперион", 1924) / 390

  Атанас Илиев. Изкуството ("Стрелец", 1927) / 398

  Д-р Янко Янев. Безумието ("Стрелец", 1927) / 401

  Любомир Русев. Художествена литература и психоанализа ("Листопад", 1933) / 403


  БЕЛЕЖКИ / 425


  ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ-РЕЧНИК / 457