Критическото наследство на българския модернизъм. Том ІIІ
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  1. БЪЛГАРСКИЯТ ПРОЧИТ НА МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО
  Иван Ст. Андрейчин. Морис Метерлинк и декадентството в литературата („Мисъл", 1899) / 9
  Николай Лилиев. За шестима великани („Звено", 1914) / 15
  Гео Милев. Кандински („Везни", 1919) / 24
  Гео Милев. Стефан Маларме („Везни", 1919) / 26
  Людмил Стоянов. Велики падения: Артюр Рембо, Оскар Уайлд, Пшибишевски („Везни", 1920) / 29
  Николай Райнов. Художествени школи („Златорог", 1920) / 31
  Константин Гълъбов. За експресионизма („Златорог, 1921) / 54
  Спиридон Казанджиев. Дадаизмът в изкуството („Златорог", 1922) / 58
  Константин Гълъбов. Реализъм и експресионизъм в литературата („Златорог", 1922) / 65
  Боян Дановски. Футуризъм („Хиперион", 1922) / 70
  Гео Милев. Артюр Рембо („Везни", 1922) / 73
  Иван Грозев. Шарл Бодлер („Хиперион", 1923) / 75
  Иван Перфанов. Новото немско изкуство („Златорог", 1924) / 88
  Янко Янев. Художествена изложба в Карлсруе („Златорог", 1924) / 95
  Людмил Стоянов. Зенитизъм и зенитисти („Хиперион", 1924) / 98
  Николай Лилиев. Райнер Мария Рилке („Златорог", 1924) / 101
  Емануил Попдимитров. От натурализъм към символизъм („Листопад", 1924) / 103
  Чавдар Мутафов. Експресионизмът в Германия („Демократически преглед", 1925) / 118
  Иван Радославов. За литературните направления и школи изобщо - и у нас („Хроники", 1927) / 121
  Константин Гълъбов. Експресионизмът и чарът на луната („Стрелец", 1927) / 125
  Кирил Кръстев. Романски или славянски футуризъм? („Стрелец", 1927) / 129
  Николай Райнов. За футуризма („Литературни новини", 1928) / 135
  Николай Райнов. Дада („Златорог", 1928) / 138
  Николай Лилиев. Хуго фон Хофмастал („Златорог", 1929) / 142
  Александър Обретенов. Конструктивизъм („Хиперион", 1930) / 150
  Николай Райнов. От кубизма до конструктивизма („Златорог", 1934) / 157

  2. ПОЛЕМИКИТЕ ОКОЛО МОДЕРНИЗМА
  Димо Кьорчев. Индивидуализъм в нашата литература („Общо дело", 1904) / 169
  Иван Радославов. Малко теория и малко спор („Родно изкуство", 1914) / 185
  Гео Милев. Сборник „Сняг" („Везни", 1921) / 190
  Гео Милев. Боян Пенев и Пенчо Славейков („Везни", 1921) / 195
  Гео Милев. „Идеи и критика" от Ив. Радославов. („Везни", 1922) / 199
  Иван Радославов. В отговор на няколко недомислия („Хиперион", 1922) / 204
  Стефан Младенов. Декаденти и семковщина („Листопад", 1924) / 208
  Николай Райнов. Декаденти и семковщина („Листопад", 1924) / 237
  Людмил Стоянов. Революционна поезия (статия първа) („Хиперион", 1924) / 240
  Людмил Стоянов. Революционна поезия (статия втора) („Хиперион", 1925) / 246
  Иван Радославов. Идеи и критика. Как те пишат история („Хиперион", 1925) / 255
  Атанас Далчев, Димитър Пантелеев. Мъртва поезия („Развигор", 1925) / 259
  Моис Бенароя. Отговор на една критика („Хиперион", 1925) / 264
  Иван Радославов. Една „Антология на българската поезия" („Хиперион", 1925) / 270
  Атанас Далчев. Нашата критика („Стрелец", 1927) / 274
  Владимир Василев. Хулиганството в литературата ни („Златорог", 1927) / 278
  Иван Радославов. По-добре късно - отколкото никога („Хиперион", 1927) / 321
  Атанас Далчев. На един литературен критик („Пряпорец", 1928) / 327
  Иван Радославов. Тъй рече... Николай Райнов („Хиперион", 1930) / 337

  3. РАВНОСМЕТКИТЕ ЗА МОДЕРНИСТИЧНИЯ ПРОЕКТ
  Кирил Кръстев. Началото на Последното („Creschendo", 1922) / 345
  Кирил Кръстев. Манифест на дружеството за борба против поетите (1926) / 355
  Кирил Кръстев. Кръстопът („Изток", 1926) / 359
  Иван Радославов. Идеи и критика. Делото на българския символизъм („Хиперион", 1928) / 361
  Павел Спасов. Перспективи („Хиперион", 1930) / 365
  Иван Радославов. Настояще и перспективи („Хиперион", 1930) / 372
  Иван Радославов. “Хиперион" и българската литература („Хиперион", 1931) / 376
  Сирак Скитник. Утрешното изкуство („Златорог", 1931) / 387
  Атанас Далчев. Размишления върху българската лирика след войната („Философски преглед", 1933) / 393
  Георги Константинов. След Лилиева („Златорог", 1933) / 399
  Владимир Василев. Поети на смирението (Отражение на войната върху поетическия мироглед. Емануил Попдимитров, Трифон Кунев. Пречупване на символизма) („Златорог", 1936) / 406
  Атанас Илиев. Импресионизъм и експресионизъм. Ликвидационни бележки („Златорог", 1938) / 431

  БЕЛЕЖКИ / 435

  ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ-РЕЧНИК / 465