Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 2, Руска литература
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Руската литература в българското й преводно битие — Евдокия Метева / 5
  Слово за похода на Игор — Евдокия Метева / 24
  Н. М. Карамзин — Евдокия Метева / 29
  И. А. Крилов — Евдокия Метева / 35
  А. С. Грибоедов — Иванка Васева / 42
  А. С. Пушкин — Любен Любенов / 47
  М. Ю. Лермонтов — Евдокия Метева / 67
  А. В. Колцов — Любен Любенов / 81
  Н. В. Гогол — Илиана Владова / 85
  И. С. Тургенев — Илиана Владова / 97
  И. А. Гончаров — Илиана Владова / 108
  Ф. И. Тютчев — Евдокия Метева / 112
  А. А. Фет — Любен Любенов / 117
  Н. Г. Чернишевски — Илиана Владова / 120
  Н. А. Некрасов — Евдокия Метева / 124
  М. Е. Салтиков-Шчедрин — Христо Манолакев / 135
  А. Н. Островски — Илиана Владова / 140
  Ф. М. Достоевски — Евдокия Метева / 147
  С. Я. Надсон — Евдокия Метева / 161
  Н. С. Лесков — Радослава Илчева / 166
  В. М. Гаршин — Илиана Владова / 173
  Л. Н. Толстой — Иванка Васева / 178
  А. П. Чехов — Евдокия Метева / 195
  И. А. Бунин — Иванка Васева / 208
  И. А. Куприн — Иванка Васева / 214
  Максим Горки — Илиана Владова / 220
  А. Н. Толстой — Катя Топчиева / 232
  А. А. Блок — Екатерина Даскалова / 238
  Руски модернизъм — Ренета Божанкова / 248
  А. А. Ахматова — Евдокия Метева / 263
  С. А. Есенин — Калина Русакиева / 269
  В. В. Маяковски — Николай Антонов / 276
  М. И. Цветаева — Евдокия Метева / 285
  Б. Л. Пастернак — Христо Дудевски / 290
  Руската литература за Октомврийската революция и гражданската война — Катя Топчиева / 296
  А. С. Грин — Илиана Владова / 307
  М. М. Пришвин — Иванка Васева / 312
  М. А. Булгаков — Илиана Владова / 318
  И. Г. Еренбург — Любен Любенов / 325
  М. М. Зошченко — Катя Топчиева / 332
  Илф и Петров — Любен Любенов / 337
  С. Я. Маршак — Евдокия Метева / 343
  К. Г. Паустовски — Иванка Васева / 348
  А. П. Платонов — Иванка Васева / 354
  М. А. Шолохов — Христо Дудевски / 359
  Руската литература за Отечествената война — Катя Топчиева / 366
  А. Т. Твардовски — Николай Антонов / 379
  В. М. Шукшин — Радослава Илчева / 384
  Е. А. Евтушенко — Иван Цветков / 391
  А. А. Вознесенски — Евдокия Метева / 395
  В. С. Висоцки — Анна Колчакова / 399
  Ч. Т. Айтматов — Катя Топчиева / 404
  Руска емигрантска и дисидентска литература — Ренета Божанкова / 410
  Обяснителни бележки / 425
  Азбучен показалец / 427