Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 3, Класическа литература
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Увод / 5

  Преводната литература от старогръцки и латински език у нас преди Освобождението - Йоана Сиракова / 6
  Рецепция на античната литература в България от Освобождението до края на Първата световна война - Виолета Герджикова / 17
  Преводна рецепция на античната литература в България в периода 1918 - 1944 г. - Анастас Герджиков / 37
  Преводите от антични езици от 1944 до 1995 година - Владимир Атанасов / 55
  Езоп — Анна Николова / 68
  Омир – Цвете Лазова, Невена Панова / 80
  Есхил - Огнян Радев / 94
  Софокъл - Доротея Табакова / 106
  Еврипид - Доротея Табакова / 119
  Вергилий - Анна Николова / 131
  Хораций - Петя Стоянова / 145
  Овидий - Искра Атанасова / 159
  Заключителни размисли - Анна Николова / 170
  Conclusive Thoughts - прев. на англ. Васил Атанасов / 179
  Introduction - прев на англ. Васил Атанасов / 187
  Индекс на ланските и старогръцките автори, преведени (изцяло или в откъси) на български за периода 1800 г. - 1995 г. / 188
  Индекс на преводачите на старогръцка и латинска литература в периода 1800 - 1995 г. / 190
  Преводи от латински и старогръцки - съст. Невена Панова / 192

  Преводи на по-късни автори, писали на латински и старогръцки ( 1995 - 2002) - съст. Невена Панова / 195