Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 4. Славянски литератури
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Славянските литератури в български превод — Иван Павлов / 5
  Преводна рецепция на белоруската литература в България — Румяна Евтимова / 7
  Васил Бикав — Румяна Евтимова / 17
  Нил Гилевич — Румяна Евтимова / 22
  Уладзимир Караткевич — Румяна Евтимова / 28
  Якуб Колас — Румяна Евтимова / 31
  Янка Купала —Румяна Евтимова / 38
  Иван Шамякин — Румяна Евтимова / 43
  Преводна рецепция на украинската литература в България — Лидия Терзийска / 46
  Марко Вовчок — Лидия Терзийска / 62
  Олее Гончар — Лидия Терзийска / 67
  Олга Кобилянска — Ренета Божанкова / 71
  Дмитро Павличко —Лидия Терзийска / 76
  Максим Рилски — Лидия Терзийска / 82
  Григорий Тютюнник — Лидия Терзийска / 89
  Леся Украинка — Лидия Терзийска / 92
  Иван Франко — Лидия Терзийска / 97
  Тарас Шевченко — Лидия Терзийска / 104
  Преводна рецепция на полската литература в България между двете световни войни — Калина Бахнева / 115
  Преводна рецепция на полската литература в България след Втората световна вой­на — Панайот Карагьозов / 125
  Станислав Игнаци Виткевич (Виткаци) — Калина Бахнева / 136
  Стефан Жеромски — Панайот Карагьозов / 141
  Ярослав Ивашкевич — Панайот Карагьозов / 155
  Ян Каспрович — Калина Бахнева / 162
  Тадеуш Конвицки —Калина Бахнева / 162
  Мария Конопницка — Калина Бахнева / 173
  Станислав Лем — Десислава Георгиева / 179
  Адам Мицкевич — Боян Биолчев / 184
  Славомир Мрожек — Боян Биолчев / 196
  Елиза Ожешкова — Калина Бахнева / 200
  Болеслав Прус — Калина Бахнева / 205
  Станислав Пшибишевски — Магда Панова / 214
  Владислав Станислав Реймонт —Панайот Карагьозов / 223
  Тадеуш Ружевич —Калина Бахнева / 236
  Хенрик Сенкевич — Калина Бахнева / 243
  Юлиуш Словацки —Боян Биолчев / 255
  Юлиан Тувим — Панайот Карагьозов / 262
  Преводна рецепция на словашката литература в България —Иван Павлов / 268
  Преводна рецепция на словашката поезия в България през XX век — Христина Балабанова / 275
  Преводи на словашка белетристика в България —Величко Тодоров / 284
  Мирослав Валек — Иван Павлов / 291
  Янко Йесенски — Иван Павлов / 293
  Янко Крал —Величко Тодоров / 295
  Ладислав Мнячко — Иван Павлов / 297
  Ладислав (Лацо) Новомески — Иван Павлов / 299
  Павол Орсаг Хвйездослав —Христина Балабанова / 303
  Начално проникване на чешката литература в България — Иван Павлов / 307
  Преводна рецепция на чешката поезия в България през XX век — Христина Балабанова / 314
  Български преводи на чешка художествена проза през XX век — Величко Тодоров / 321
  Петър Безруч — Христина Балабанова / 343
  Иржи Волкер — Христина Балабанова / 349
  Ярослав Връхлицки —Христина Балабанова / 353
  Юлиус Зейер —Христина Балабанова / 358
  Милан Кундера —Христина Балабанова / 361
  Карел Хинек Маха — Жоржета Чолакова / 368
  Ян Мукаржовски —Христина Балабанова / 372
  Витезслав Незвал —Христина Балабанова / 374
  Ян Неруда — Иван Павлов / 384
  Ян Отченашек — Иван Павлов / 393
  Ярослав Сейферт —Христина Балабанова / 397
  Ладислав Фукс —Величко Тодоров / 403
  Вацлав Хавел — Иван Павлов / 406
  Ярослав Хашек — Величко Тодоров / 411
  Владимир Холан —Христина Балабанова / 421
  Бохумил Храбал —Иван Павлов / 427
  Карел Чапек — Величко Тодоров / 431
  Франтишек Ксавер Шалда — Христина Балабанова / 445
  Лужишката литература и нейното присъствие в България — Георги Вълчев / 449
  Резюме на английски език / 458
  Славянски писатели, превеждани на български език / 460
  Преводачи на славянски литератури в България / 465
  Съставители на сборници и критици на преведени в България славянски писатели / 471