Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6. Балкански литератури


recepcia_6.jpg


 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Първа част
  СЛАВЯНСКИ БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ РЕЦЕПЦИЯ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ В БЪЛГАРИЯ - Боян Ничев / 7

  I. СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА.
  ПИСАТЕЛИ ОТ СЪРБИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЧЕРНА ГОРА / 11
  Доситей Обрадович — Веселина Димова / 11
  Иован Стерия Попович — Веселина Димова / 21
  Петър Петрович Негош — Боян Ничев / 29
  Поезия на сръбския романтизъм в български преводи — Лилия Кирова / 33
  Лаза Лазаревич — Катя Йорданова / 40
  Стеван Сремац —Константин А. Оруш / 44
  Янко Веселинович — Катя Йорданова / 47
  Преводна рецепция на сръбския модернизъм (Йован Дучич, Милан Ракич, Владислав Петкович — Дис) — Лилия Кирова / 50
  Бранислав Нушич — Боян Ничев / 58
  Радойе Доманович — Лилия Кирова / 71
  Борисав Станкович — Боян Ничев / 76
  Петар Кочич — Людмила Миндова / 80
  Иво Андрич — Ина Христова / 82
  Милош Църнянски — Ина Христова / 97
  Десанка Максимович — Лилия Кирова / 104
  Оскар Давичо — Веселина Димова / 110
  Меша Селимович — Ина Христова / 116
  Ерих Кош — Елена Дараданова / 120
  Чямил Сиярич — Катя Йорданова / 122
  Михаило Лалич — Константин А. Оруш / 125
  Бранко Чопич — Ганчо Савов / 128
  Добрица Чосич — Веселина Димова / 133
  Васко Попа — Ганчо Савов / 140
  Драгослав Михаилович —Константин А. Оруш / 143
  Стеван Раичкович — Лилия Кирова / 147
  Милорад Павич — Константин А. Оруш / 150
  Бранимир Шчепанович — Людмила Миндова / 155

  II. ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА / 157
  Марин Държич — Веселина Димова / 157
  Руджер Йосип Бошкович — Катя Йорданова / 161
  Хърватската поезия на илиризма в български преводи —Веселина Димова / 164
  Август Шеноа — Людмила Миндова / 169
  Ивана Бърлич-Мажуранич — Катя Йорданова / 172
  Милан Бегович — Константин А. Оруш / 176
  Владимир Назор — Константин А. Оруш / 179
  Мирослав Кърлежа — Ина Христова / 182
  Владан Десница — Ина Христова / 190
  Вйекослав Калеб — Ганчо Савов / 192
  Драгутин Тадиянович — Ганчо Савов / 194
  Иван Горан Ковачич — Ганчо Савов / 197
  Ранко Маринкович —Елена Дараданова / 199
  Юре Франичевич-Плочар —Катя Йорданова / 201
  Мирко Божич —Ганчо Савов / 204
  Весна Парун — Константин А. Оруш / 207
  Антун Шолян — Ина Христова / 210
  Дубравка Угрешич — Ганчо Савов / 212

  III. СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА / 215
  Словенската литература в българската периодика, сборници и др. — Ганчо Савов / 215
  Франце Прешерн — Лилия Кирова / 223
  Иван Таучар — Ганчо Савов / 226
  Антон Ашкерц — Лилия Кирова / 228
  Иван Цанкар — Лилия Кирова / 232
  Отон Жупанчич — Ганчо Савов / 235
  Франце Беук — Ганчо Савов / 238
  Прежихов Воранц — Ганчо Савов / 241
  Антон Инголич — Ганчо Савов / 244
  Цирил Космач — Ганчо Савов / 246
  Мира Михелич — Ганчо Савов / 249

  IV. МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА / 251
  Македонски литературни творби в български издания и на българска сцена — Ганчо Савов / 251
  Славко Яневски — Константин А. Оруш / 260
  Матея Матевски — Ганчо Савов / 264
  Петре М. Андреевски — Ганчо Савов / 266
  Миле Неделковски — Ганчо Савов / 267

  V. АНТОЛОГИИ И СБОРНИЦИ / 269
  Сборник „Славянски литератури — образци" — Боян Ничев / 269
  Антологично и христоматийно представяне на южнославянски творци в Бълга­рия (края на XIX — началото на XX век) — Веселина Димова / 275
  Антологиите „Славянски поети" и „Сръбски поети" — Веселина Димова / 284
  Сборник „Сръбски разкази" — Ина Христова / 291
  Сборник „Хърватски разкази" — Ина Христова / 300
  Сборник „Словенски разкази" — Ганчо Савов / 306
  Антология „Югославски морски новели" — Ина Христова / 311
  Поетическа антология „Нощен полет" — Людмила Миндова / 316
  Сборник „Съвременни македонски поети" — Ганчо Савов / 320
  "Избрани преводи" на Димитър Пантелеев — Ганчо Савов / 322

  Втора част
  АЛБАНСКА, ГРЪЦКА, РУМЪНСКА, ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА
  ВЪВЕДЕНИЕ — Румяна Л. Станчева / 329

  I. АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА / 333
  Албанската литература в България —Марина Маринова / 333
  Мигени (Милош Герг Никола) — Марина Маринова / 339
  Стерио Спасе — Марина Маринова / 344
  Димитър С. Шутерики — Марина Маринова / 347
  Дритъро Аголи — Марина Маринова / 350
  Исмаил Кадаре — Марина Маринова / 353
  Десет албански разказвачи „Синкавият здрач на вечерта" — Марина Маринова / 362
  Реджеп Кьося — Марина Маринова / 367
  Албанската литература в България до края на XX век — Марина Маринова / 371

  ІІ. ГРЪЦКА И КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА / 377
  Новогръцката литература в периода от края на XIX до края на XX век и нейната рецепция в България — Саня Велкова / 377
  Йоанис Виларас — Саня Велкова / 390
  Атанасоис Христопулос — Саня Велкова / 393
  Андреас Калвос — Марин Жечев / 396
  Дионисиос Соломос — Марин Жечев / 399
  Емануил Роидис — Марин Жечев / 402
  Александрос Пападиамандис — Саня Велкова / 404
  Костис Паламас — Марин Жечев / 407
  Константинос Кавафис — Марин Жечев / 410
  Никос Казандзакис — Марин Жечев / 419
  Ангелос Сикелианос — Стефан Гечев / 430
  Костас Варналис — Марин Жечев / 434
  Стратис Миривилис — Марин Жечев / 439
  Стратис Дукас — Саня Велкова / 441
  Костас Кариотакис — Марин Жечев / 443
  Георгиос Сеферис — Марин Жечев / 445
  Рита Буми-Папа — Марин Жечев / 450
  Панделис Превелакис — Марин Жечев / 453
  Дидо Сотириу — Марин Жечев / 456
  Никифорос Вретакос — Марин Жечев / 458
  Одисеас Елитис — Марин Жечев / 462
  Арис Диктеос — Марин Жечев / 468
  Андонис Самаракис — Марин Жечев / 470
  Костас Кодзяс — Марин Жечев / 472
  Тасос Ливадитис — Марин Жечев / 474
  Василис Василикос — Саня Велкова / 477
  Кипърска литература (обзор) — Саня Велкова / 480

  III. РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА / 487
  Румънската литература в български превод — въвеждащи бележки — Румяна Л. Станчева / 487
  Литературата на Република Молдова. Библиография на български преводни из­дания — Румяна Л. Станчева / 508
  Йон Крянга — Василка Алексова / 509
  Йоан Славия — Василка Алексова / 512
  Михай Еминеску — Румяна Л. Станчева / 514
  Йон Лука Караджале — Румяна Л. Станчева / 526
  Хортензия Пападат-Бенджеску — Румяна Л. Станчева / 535
  Михаил Садовяну — Румяна Л. Станчева / 537
  Тудор Аргези — Даниела Тодорова / 544
  Панаит Истрати — Румяна Л. Станчева / 548
  Василе Войкулеску — Антоанета Танева / 554
  Матей Караджале — Румяна Л. Станчева / 557
  Ливиу Ребряну — Румяна Л. Станчева / 560
  Камил Петреску — Антоанета Танева / 565
  Лучиан Блага — Василка Алексова / 568
  Джордже Калинеску — Даниела Тодорова / 573
  Мирча Елиаде — Румяна Л. Станчева / 576
  Щефан Аугустин Дойнаш — Даниела Тодорова / 580
  Марин Преда — Антоанета Танева / 583
  Никита Станеску — Румяна Л. Станчева / 587
  Марин Сореску — Даниела Тодорова / 592
  Ана Бландиана — Василка Алексова / 595

  IV. ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА / 600
  Представянето на турската литература в България — Йорданка Бибина / 600
  Намък Кемал — Йорданка Бибина / 613
  Якуб Кадри Караосманоглу — Йорданка Бибина / 618
  Решат Нури Гюнтекин — Стефан Великов / 622
  Назъм Хикмет (Ран) — Стефан Великов / 625
  Сабахатин Али — Стефан Великов / 636
  Саит Фаик Абасъянък — Йорданка Бибина / 640
  Фазъл Хюсню Дааларджа — Йорданка Бибина / 644
  Орхан Вели (Канък) — Йорданка Бибина / 647
  Орхан Кемал — Йорданка Бибина / 651
  Азис Несин — Йорданка Бибина / 657
  Яшар Кемал Гьокчели — Йорданка Бибина / 665
  Факир Байкурт — Йорданка Бибина / 670

  PART 2: INTRODUCTION, NON-SLAVONIC BALKAN LITERATURES – Roumiana L. Stancheva / 676

  АЗБУЧНИ ПОКАЗАЛЦИ
  БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ, ПРЕВЕЖДАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПОЗНАТИ В БЪЛГАРИЯ / 679
  ПРЕВОДАЧИ НА БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ В БЪЛГАРИЯ / 689
  СЪСТАВИТЕЛИ НА СБОРНИЦИ, КРИТИЦИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ПРЕВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ БАЛКОНСКИ ПИСАТЕЛИ / 696
  ДРУГИ ИМЕНА / 703