Премиера на Юбилейния сборник в чест на проф. Красимир Станчев и проф. Александър Наумов
 • ще се състои


  П  Р  Е  М  И  Е  Р  А

  на

  Юбилейния сборник в чест на
  проф. Красимир Станчев и проф. Александър Наумов
  (кн. 41–42 на поредицата „Старобългарска литература“)

  Книгата ще бъде представена от доц. д-р Славия Бърлиева


  Юбилярите ще изнесат лекции на тема:

  Проф. Ал. Наумов – „В каква църква са вярвали Светите Кирил и Методий?“
  Проф. Кр. Станчев – „Агиография и историография: критически бележки около Пространните жития на Светите Кирил и Методий“.