Проблеми на старобългарската поезия
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Ангелина Минчева - Предговор / 5
  Светлина Николова - В памет на Стефан Кожухаров / 7
  Георги Попов - Проникновен изследовател на старобългарското
  поетическо наследство / 11

  ПРОБЛЕМИ НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ
  УВОД. За обема на понятието "старобългарска поезия" / 15

  I. ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПРЕСЛАВСКО-ОХРИДСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА -ІХ-ХІ В.
  Химнописецът Наум Охридски / 33
  Константин Преславски. Канон за архистратига Михаил / 45
  Неизвестен автор. Служба за Успението на св. Иван Рилски от Х в. / 60
  Неизвестен автор. Служба за цар Петър / 75
  Неизвестен автор. Канон за Въведение Богородично / 80

  II. ИЗ ИСТОРИЯТА НА ТЪРНОВСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА - ХІІІ-ХІV В.
  Новооткрита служба от XIII а., посветена на св. Филотея Темнишка / 97
  Търновска (Евтимиева?) Служба засв. Петка Епиватска / 109
  Патриарх Евтимий. Параклис за царица Теофана / 140
  Инок Макарий. Параклис за св. Петка Търновска / 146
  Инок Симеон. Молебен канон за архангелите Михаил и Гавриил
  (Плач на недостойния Симеон) / 172
  Химнографското наследство на Григорий Цамблак / 179
  а) Служба за Йоан Сучавски / 183
  б) Служба за Стефан Дечански / 206

  III. ИЗ ИСТОРИЯТА НА РИЛСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА - XV В.
  Димитър Кантакузин. Служба за връщането на мощите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир / 227

  IV. ИЗ ИСТОРИЯТА НА СОФИЙСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА - XVI В.
  Химнографска интерпретация на софийските мъченичества от XVI в. Инок Андрей. Служба за Николай Софийски / 259

  V. НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВЕ ЕПОХИ
  Последният азбучен акростих на старата българска литература / 281

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  Старобългарски проложни стихове / 301
  Неизвестен летописен разказ от времето на Иван Асен II / 310
  ?-нотацията в среднобългарските химнографски сборници от
  XII - началото на XIV в. / 323
  Нотни начертания в Орбелския триод - среднобългарски
  книжовен паметник от XIII в. / 329
  ***
  Библиография на Стефан Кожухаров. Съставила Нели Ганчева / 341