Ръкопис на Константин Миладинов в архива на Измаил Срезневски
 • Публикуваният ръкопис е свързан с историята на най-значимото дело на Димитър и Константин Миладинови - техния сборник "Български народни песни". Ръкописът е запазен в архива на руския славист Измаил Иванович Срезневски. Песните в ръкописа са: четири юнашки, три църковни, две сватбени, една самовилска, една хайдушка, две жетварски и една лазарска. От голям интерес са бележките на Константин Миладинов към песните. Те са 215 и съдържат: превод на руски на редица думи, превод на турски думи, съпоставки на между македонския и източнобългарския говори, при глаголите са дадени формите за настояще, минало и бъдеще време, обяснени са културно-исторически реалии, описани са игри.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  • Лиляна Минкова. Ръкопис на Константин Миладинов в архива на Измаил Иванович Срезневски / 5
  • Лучия Антонова-Василева. Анализ на езиковите особености на новооткрит ръкопис от сборника "Български народни песни" на братя Миладиновци / 13
  • Таблици на по-характерните различия между ръкописа на К. Миладинов и отделните издания на сборника "Български народни песни" / 20
  • Речник-индекс на редките диалектни и чужди думи / 25
  • Разчетен текст на ръкописа / 27
  • Ръкопис на Константин Миладинов / 39
  • Отзив на Измаил Иванович Срезневски за "Български народни песни собрани од братья Миладиновци" / 73
  • Резюме / 77