Светът на текста. Постструктурализмът и знанието за литературата
 • Проф. Ришард Нич (1951) е един от най-изтъкнатите съвременни теоретици и историци на полската литература. Завършил е Ягелонския университет в Краков, където сега е ръководител на катедра по литературна антропология и културологични изследвания, както и зам.-декан на Филологическия факултет. Автор е на около 150 публикации, сред които се открояват книгите му: Светът на текста. Постструктурализмът и знанието за литературата (1993, ІІ изд. 2000); Езикът на модернизма. Историко-литературно въведение (1997, ІІ изд. 2002); Литературата като троп на действителността. Поети на епифанията в съвременната полска литература (2001) и др.
  Занимава се с историята на литературата от последните 120 години, като собено място в изследванията му заемат проблемите на интертекстуалната поетика, теорията на интерпретацията, поетиката на културата и т. н. Носител е на многобройни държавни и академични награди.


  Изданието е осъществено с любезното съдействие на Институт за книгата - Полска програма за превод и е подпомогнато от Полски институт - София.


  СЪДЪРЖАНИЕ

  Предисловие / 5
  За предмета на литературните изследвания в днешно време. Предговор към българското издание / 8
  От автора / 17
  Приписка към допечатката от 1995 г. / 22
  Бележка към второто издание / 24
  ВЪВЕДЕНИЕ / 27
  ТЕОРИЯ, ОБЪРНАТА ОТ ОПАКОТО.
  БЕЛЕЖКИ ЗА ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА / 27

  ЧАСТ I
  ДЕКОНСТРУКТИВИЗМЪТ В ТЕОРИЯТА
  НА ЛИТЕРАТУРАТА / 41

  ТЕОРИЯТА НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА:
  ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПЛУРАЛИЗМА / 121

  ПОСТМОДЕРНАТА ЛИТЕРАТУРА И МИМЕЗИСЪТ (ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ) / 174

  ЧАСТ ІІ
  ПАРОДИЯ И ПАСТИШ / 211
  ИЗ ИСТОРИЯТА НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПОНЯТИЯ
  В ЛИТЕРАТУРНОТО СЪЗНАНИЕ НА 20 ВЕК / 211

  ЗА ТЕКСТОВИЯ КОЛАЖ
  ОПИСАНИЕ НА ИСТОРИЯТА НА ПОНЯТИЕТО / 257

  „ЦИТАТИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА".
  ФУНКЦИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ НОВИНИ В ЛИТЕРАТУРАТА / 304

  Индекс на имената / 345