Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания
 • Сборникът съдържа доклади, научни съобщения и документални свидетелства, представени на националната научна конференция по случай 90-годишнината от рождението на Димитър Димов. Текстовете са симптоматични за появата на една нова литературнокритическа визия към творбите на писателя, станала възможна едва в края на столетието. Част от предложените интерпратации разграждат установени критически нагласи и оценки, за да проникнат до същностния проблем на случая Димов.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Кръстьо Куюмджиев. Черно и бяло / 5
  Светлана Стойчева, Юлияна Стоянова. Психологичното в романите на Д.Димов / 30
  Елка Трайкова. Романът „Тютюн" - санкции и последствия / 57
  Еро Сувилехто.Романът като терапия. Проблеми на историческия паралел / 60
  Катя Бъклова. „Субтропични брегове" в „Тютюн"
  (За един случай на интертекстуалност в творчеството на Димитър Димов) / 68
  Светлозар Игов. Осъдени души": Романът като картинна галерия / 75
  Албена Хранова. Две версии на фламенкото / 85
  Йордан Евтимов. Морфинът срещу тютюна:
  Булевардни ли са романите на Димов? / 91
  Мариета Иванова – Гиргинова. Салонните пиеси на Димов / 100
  Борис Минков. Режимът на конверсация в „Жени с минало" / 114
  Елизария Рускова. Случаят „Виновният" или какво се крие под маската на жанра / 120
  Екатерина Иванова. Фридрих Ницше в подтекста на романа „Поручик Бенц" / 133
  Васил Балевски. Чужденецът Димитър Димов / 145
  Емилия Алексиева. „Играта" като художествен похват в разказите на Д. Димов / 153
  Людмила Григорова. La Famme Moderne
  (Димитър Димов в контекста на българската урбанистична проза) / 159
  Катя Кузмова – Зографова. „Левантинките" на Димитър Димов
  (в контекста на българския спор за расизма през 30-те) / 178
  Ерика Лазарова. Необходимите чудаци в литературата / 187

  СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА

  Лиляна Димова. Светът на личното / 199
  Ангел П.Тодоров. За професора и писателя Димитър Димов / 202
  Илия Димитров. Нашите учени / 208
  Сибила Димова. Спомени / 211
  Людмила Генева. Спомени / 214
  Елка Константинова. Димитър Димов на страниците на списание „Златорог" / 216
  Рада Пенчева. Димитър Димов и Емилиян Станев - документални свидетелства / 221
  Ани Свиткова. Двете професии / 230
  Иван Павлов. Пророчествата на Димитър Димов / 241

  ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ / 241