Старобългарска литература 35-36


starobalgarska_literatura_35_36.jpg


 • The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Valentina Izmirlieva (New York).
  From Babel to Christ and Beyond: The Number 72 in Christian Political Symbolism / 3

  Анатолий А. Турилов (Москва).
  К уточнению объема и состава древнейшего славянского оригинального
  гимнографического корпуса в древнерусской рукописной традиции
  (На материале минейных служб) / 22

  Татяна Илиева (София).
  Екзегетическите текстове в старата българска
  литература от Х-ХІ в. / 38

  Мая Петрова (София).
  Бележки върху преславските керамични "етикети" към
  мощи на светци (Св. Мария/св. Марина Антиохийска) / 75

  Нина Гагова (София/Торун).
  Деспот Стефан Лазаревич, Птолемей Филаделф
  и кариерата на придворния философ Константин Костенечки / 97

  Десислава М. Атанасова (София).
  Загребският препис на Житието на св.
  Анастасия Римска-Вдовица (22. XII.) / 125

  Венета Савова (София).
  Службата за светите мъченици Сергии и Вакх в
  Синайския славянски празничен миней № 25 / 134

  Бистра Николова (София).
  Заветът на св. Иван Рилски. За митовете и реалиите / 144

  Десислава Найденова (София).
  Историческата достоверност на Лексикона "Суда"
  като източник за законодателството на хан Крум / 167

  Кристина Япова (София).
  Между сетивото и разума
  (Някои опорни моменти от историята на идеята за "подходящата" църковна музика) / 181

  Георги Геров (София).
  За венценосните ктитори на Бачковския манастир / 188

  КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

  Ваня Мичева (София).
  Елка Мирчева. Германов сборник от 1358/1359 г.
  Изследване и издание на текста. С., Изд. "Валентин Траянов", 2006. 846 с. / 211

  Ивона Карачорова (София).
  Ангелина Даскалова, Мария Райкова. Грамоти на българските царе.
  Увод. Текстове. Речник. Библиография. С., Акад. изд. "Марин Дринов", 2005. 443 с. / 216

  Илия Г. Илиев (София).
  Ангел Николов. Политическа мисъл в ранносредновековна България
  (средата на IX - края на Х век). С., Парадигма, 2006. 352 с. / 219

  Ирина Кузидова (София).
  Преводите през XIV столетие на Балканите.
  Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003.
  Под редакцията на Лора Тасева (отг. ред.), Мария Йовчева, Кристиан Фос, Татяна Пентковская.
  С., Изд.къща "ГорексПрес", 2004. 518 с. / 220

  Андрей Бояджиев (София).
  Диалог и духовност. Т. 1. Сборник в чест на Румяна Златанова.
  Festischrift fur Rumjana Zlatanova zum 60. Geburstag.
  Сьст. Спартак Паскалевски. С., ТЕМТО, 2006.460 с. / 226

  Съкратени названия на библиотеки и архиви / 230

  БИБЛИОГРАФИЯ
  Габриела Георгиева (София).
  Публикации по старобългарска литература и
  култура, излезли в България през 2001-2002 г. / 231

  Content / 293