Старобългарска литература 37-38


starobalgarska_literatura_37_38.jpg


 • The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Мария Йовчева (София).
  Българската редакция на служебния Миней през XIII в. / З

  Регина Койчева (София).
  Паметта като смислообразуващ фактор в покайната
  химнография на епископ Константин Преславски / 19

  Светлана Куюмджиева (София).
  Отново за ранните осмогласници:
  какво ни казват синайските гръцки ръкописи 1593 и 776 / 26

  Анна-Мария Тотоманова (София).
  Какво представлява славянската версия на Хрониката на Георги Синкел / 49

  Мая Иванова (София).
  Соловецките преписи на Пространното житие на св. Константин-Кирил / 69

  Марияна Цибранска-Костова (София).
  Заповяди стыхъ оць в Синайския евхологий и западноевропейските пенитенциали / 91

  Елена Белякова (Москва).
  О составе Хлудовского Номоканона (К истории сборника "Зинар") / 114

  Димитър Пеев (София).
  Църковно сказание - превод от превода / 132

  Вася Велинова (София).
  Хрониката на Константин Манасий в българската
  средновековна книжнина (Рецепция на среднобългарския превод) / 159

  Елена Томова (София).
  Оболенската редакция на хронографски текст за св. Иларион Мъгленски / 177

  Маргарита Куюмджиева (София).
  Иконография на вечността. Някои бележки за образа на Ветхий денми в живописта от поствизантийската епоха / 187

  Светла Петкова (София).
  Средновековните лековници. Специфика на културното изразяване / 208

  Кирил Нено (Пловдив).
  Значението на израза рекши вихтонь в Именника на българските князе / 228

  Татяна Илиева (София).
  Конференция по проблемите на църковнославянската Лексикография / 237

  Марина Йорданова (София).
  XVI Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура / 240

  Анета Димитрова (София).
  Научна конференция за описанието на богослужебните книги / 246

  КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

  Маргарет Димитрова (София).
  Иван Добрев. Прозрения в българската старина. С., Slavia Verlag, 2007. 496 с. / 251

  Мария Йовчева (София).
  Gottensdienstmenaum fur den Monat Dezember auf der Grundlage der Handschrift
  Sin. 162 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM).
  Historisch-kritische Edition. Teil 4: 25. bis. 31. Dezember einschlie?lich des Sonntags nach Christ Geburt
  (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfalischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 14).
  Besorgt von E. M. Verescagin, A. G. Kraveckij und O. A. Krasennikova.
  Mit einem Nachtrag griechischer Vorlagen fur Hymmen aus den Hans Rothe und E. M. Verescagin.
  Paderbarn, 2006. 870 р. / 260

  Елена Тончева (София).
  Кристина Япова. Църковност и музикално мислене. С примери от творчеството на Добри Христов.
  С., Институт за изкуствознание - БАН, 2006. 304+23 с. / 268

  Елена Коцева (София).
  Искра Христова-Шомова. Книга Йов с тълкувания в славянски превод
  (по Владиславовия препис от 1456 г., ръкопис № 4/14 от сбирката на Рилския манастир).
  С., Изд. къща, Анубис", 2007. 495 с. / 270

  Диляна Радославова (София).
  Марияна Цибранска-Костова. Етюди върху кирилската палеотипия, ХV-ХVШ век.
  С., Изд. "Гутенберг", 2007. 202 с. / 274

  Нели Костова (София).
  Донка Правдомирова. Дмитрий Лихачов в България. Биобиблиография.
  С., Изд. "За буквите - О писменехь", 2006. 154+VIII / 277

  Ива Трифонова (София).
  Многократните преводи в Южнославянското средновековие.
  Доклади от международната конференция София, 7-9 юли 2005 г.
  Под редакцията на Лора Тасева (отг. редактор), Роланд Марти, Мария Йовчева, Татяна Пентковская.
  С., Изд. къща "Горекс-Прес", 2006. 540 с. / 281

  Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви / 286

  БИБЛИОГРАФИЯ
  Габриела Георгиева (София).
  Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2003-2004 г. / 287

  Content / 363