Старобългарска литература 51
 • Старобългарска литература 51

  Съдържание

  • Съкращения 9

  СТУДИИ И СТАТИИ

  • Светлана Куюмджиева (София) - Имало ли е старобългарски Трополог? 11
  • СветланаПолякова (Лиссабон) - Русская Триодь: на перекрестке традиций 39
  • Искра Христова - Шомова (София) - Акатистът на Пресвета Богородица и Службата за Благовещение 54
  • Венета Савова (София) - Св. Алексий Човек Божи, св. Йоан Каливит и каноните на св. Йосиф Песнописец за тях 75
  • Евелина Минева (Атина) - Византийското пространно житие за св. Петка Епиватска (BHG3 1420z) като извор за химнотворчеството за светицата 117
  • Марияна Цибранска - Костова (София) - Старозаветни ексцерпти с юридическа функция: текстова история и културен код 131
  • Явор Милтенов (София) - Нови данни за Поучението за спасението на душата, приписвано на Черноризец Петър 157
  • Татяна Илиева (София) - Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „Богословието" - статистическа характеристика 189

  ЛИЧНОСТИ

  • Евгения Кожухарова (София) - Стефан Кожухаров в семейството си 197

  ХРОНИКА

  • Гергана Николова, Лили Щам ле р (София) - ХХ11 Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. Петър Динеков и в чест на 80-годишнината от рождението на ст.н.с. Стефан Кожухаров 203

  КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

  • Мария Йовчева (София) – Искра Христова - Шомова. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. Том 2. Изследване на синаксарите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012. 1133 с. ISBN 978-954-07-3330-2 211
  • Елена Узунова (София) – Вася Велинова, Нина Вутова. Славянски ръкописи, кирилски печатни книги и периодични издания. Том 1. София, Национален исторически музей, Уникарт ЕООД, 2013. 456 с. ISBN 978-954-2953-26-5 224
  • Евелина Джевиецка (София) – Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – Patroni Wschodu i Zachodu. Tom 1. Apostołowie Słowian w dawnej Europie. Tom 2. Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie. Opracował zespół pod redakcją Aleksandra Naumowa. Kraków: Collegium Columbinum, 2013. 254 s., 338 s. ISBN 978-83-7624-035-0 230