Стоян Михайловски, Пенчо Славейков - ракурси на модерното


rakursi_na_modernoto.jpg


 • Ядрото на сборника представляват текстове, прозвучали като доклади на юбилейната научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Стоян Михайловски и 140-годишнината от рождението на Пенчо Славейков, която бе организирана от Института за литература при БАН през 2006 г. Останалата част от събраните тук статии са предложени впоследствие, а някои са и специално написани за този сборник. Автори на текстовете са научни сътрудници от Института за литература и преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Нов български университет. Изданието е финансирано от Програма "Култура" на Столична община.


  СЪДЪРЖАНИЕ

  Предговор / 7
  Димитър Михайлов. Сюжетът на един разговор за статута на модерния поет
  (Пенчо Славейков - Стоян Михайловски - д-р Кръстев) / 10
  Михаил Неделчев. За политиката като тема у Стоян Михайловски / 20
  Вихрен Чернокожев."Книга за българския народ",
  или как се отглежда безгражданственост / 25
  Владимир Янев. За апофтегмите на Стоян Михайловски / 30
  Пламен Антов. Стоян Михайловски в конвенциите на Възраждането и
  извън тях: еротика на робското тяло / 36
  Светлана Стойчева. Боян Магесникът - скритата фигура на българския Дух / 53
  Бисера Дакова. Един скрит диалог: Стоян Михайловски и
  "младите" в краевековния модус на езика / 79
  Лора Шумкова. Невидимият град на Стоян Михайловски / 95
  Емилия Алексиева. "Източните легенди" на Стоян Михайловски / 107
  Калин Михайлов. От идеята за Бога до личността на Бога
  (За религиозната лирика на Стоян Михайловски) / 113
  Александра Малаш. "Поема на злото": още една интерпретация на
  грехопадението / 124
  Росица Чернокожева. Стоян Михайловски: познанието в детския поглед
  към света / 150
  Елка Димитрова. Пенчо Славейков и Ботевите отражения / 154
  Николай Чернокожев. Съд и присъди в поетическия свят на Пенчо Славейков / 164
  Иван Сарандев. Ницшевата идея за "вечното завръщане"
  и "Химни за смъртта на Свръхчовека" / 182
  Камелия Спасова, Мария Калинова. Корпус и "Мисъл".
  Операции и опции на модернизма / 190
  Иван Христов. Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно / 202
  Биляна Курташева. Антологиите като експортен канон / 214
  Виолета Русева. Пенчо Славейков, "На Острова на блажените":
  българската литература като друга / 223
  Камен Михайлов. Ненаписаните, но публикувани произведения на Пенчо Славейков / 247
  Ани Бурова. Хипостазите на автора / 259
  Антония Велкова-Гайдаржиева. Пенчо Славейков и критическите езици на модерността
  (Димо Кьорчев и Васил Пундев) / 269
  Едвин Сугарев. Пенчо Славейков и Гео Милев / 287
  Мая Горчева. Пенчо Славейков и Гео Милев: преводачи на Ницшевата
  поезия / 296
  Стоянка Михайлова. "Той бе човек стихия..." / 307

  Бележки за авторите / 313