Християнска агиология и народни вярвания


hristianska_agiologia.jpg


 • Настоящият сборник, посветен на 70-годишния юбилей на Елена Коцева, е плод на работа върху проект под заглавие "Християнска агиология и народни вярвания. Компютърна база данни" и съдържа докладите от едноименна научна конференция. Проектът бе осъществен в Секция за стара българска литература, Институт за литература при БАН през 2002-2007 г. и отразява резултатите от проучванията през последните години на български и чуждестранни изследователи-медиевисти, богослови, културолози, фолклористи и етнографи върху агиологията като интердисциплинарна област.


  СЪДЪРЖАНИЕ

  Предисловие / 9
  За Елена Коцева / 19
  Избрана библиография на ст.н.с. Елена Коцева / 22

  I.
  КУЛТ И АГИОЛОГИЯ / 27
  Татjана Суботин-Голубовиh (Београд). Култ Светог Николеу среднювековноj Србиjи / 29
  Елена Томова (София). Кирило-Белозерската редакция от ХVI-ХVII в. на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски / 38
  Димо Чешмеджиев (Пловдив). "Бялата пчела" в Безименното (Народното) житие на св. Йоан Рилски / 50
  Даринка Караджова (Благоевград). Еленът и неговата символика в някои агиографски текстове / 62
  Мария Йовчева (София). Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (втори Добриянов миней) / 83
  Радослава Станкова (София). Видинска служба за св. Петка Търновска / 105
  Диляна Радославова (София). Службата за преподобна Петка в българските ръкописи от XVII век / 123
  Мая Петрова (София). За култа и агиографската традиция на св. Марина / 134
  Мая Иванова (София). Историята на българския св. Терапонт / 155
  Диана П. Атанасова (София). Как с думи се вършат неща: апотропейната мощ на Мъчението на св. Никита / 169
  Невена Бонева (Велико Търново). Житието на св. Петър Атонски и исихастката традиция на Света гора през XIV век / 186
  Георги Петков (Пловдив). Един неизвестен препис от проложното житие на Йоан Нови Сучавски от Григорий Цамблак / 200
  Анета Димитрова (София). Преводът на гръцките субстантивирани конструкции в житието на Теодор Студит / 211
  Екатерина Тодорова (София). За думите и жестовете на една светица
  ("Повесть о Петре и Февронии Муромских") / 224
  Марина Йорданова (София). Климентовото Похвално слово за Успение Богородично - текстологични наблюдения / 233

  II.
  ХРИСТИЯНСТВО И ФОЛКЛОР / 243
  Рачко Попов (София). Трите орисници и техните християнски наследници / 245
  Надежда Тенева (София). Свети Спиридон във вярванията и представите на балканските народи / 253
  Димитринка Димитрова-Маринова (София). Св. Иван Рилски в народните предания - християнски и предхристиянски представи / 268
  Донка Петканова (София). Изображение на смъртта в старата литература и във фолклора / 281
  Илиана Чекова (София). Свети Георги Победоносец и свети Димитър Солунски в руските духовни стихове / 293
  Екатерина Панчева (София). Трапезата - общуване и общение (по материали, събрани в село Джурково, община Лъки) / 310

  III.
  СВЯТОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ / 317
  Данчо Господинов (София). Героят и светецът / 319
  Уилям Р. Федер (Дийрфийлд, Илинойс). Блажената Амма Сара за заболяванията на текстовете / 330
  С. М. МасRobert (Oxford). On the Role of Memory and Oral Tradition In the Early Transmission of the Church Slavonic Psalter Text / 340
  Иван Добрев (София). Йоан Презвитер Екзарх Български и устройството на Българската църква през Първото ни царство / 356
  Аделина Ангушева (Манчестър), Маргарет Димитрова (София). Словата за пророк Илия от Климент Охридски и от Григорий Цамблак в контекста на библейските текстове и византийската традиция
  (Интертекстови полета и стратегии на подбора) / 370
  Анисава Милтенова (София). Метаморфозата (Един непубликуван южнославянски текст от ръкопис Arundel 527 от Британската библиотека в Лондон) / 404
  Елена Узунова (София). Неизвестен документален извор за историята на манастира "Св. Никола" в Арбанаси / 417
  Аксиния Джурова (София). Щрихи към разпръснатото славянско наследство / 424
  Елисавета Мусакова (София). За един литургичен (или семантичен?) маркер в Болонския псалтир / 429
  Ралица Русева (София). Смъртта на св. Йоан Богослов в православното изкуство / 437
  Лиляна Симеонова (София). Лиутпранд Кремонски за така наречения Ужасяващ събор (Synodus horrenda) от 897 г. / 454

  СЪКРАЩЕНИЯ / 473