Юбилеен сборник по миналото на Копривщица
  • Събрал и наредил проф. архимандритъ д-ръ Евтимии. Издава Копривщенското дружество "20 априлъ 1876 год." въ София по случай 50-год. отъ Копривщенското възстание, София, 1926. Фототипно издание, София, 2008
    Институт за литература - БАН
    ISBN 978-954-8712-45-3