Яворов – литературни и биографични сюжети


iavorov.jpg


  • Текстовете в този том са резултат от юбилейната научна конференция по случай 130-годишнината от рождение¬то на П. К. Яворов (18 и 19 декември 2008), организирана от Института за литература при БАН и Националния литературен музей с финансовото съдействие на EQUEST. Разгледани са разнообразни аспекти от класическото наследство на Яворов поета, прозаика и драматурга; реставрирани са генеалогични следи в творчеството му... Специален акцент е поставен върху театралната дейност на Яворов като артистичен секретар и режисьор в Народния театър. В приложенията за пръв път се публикуват части от новооткрит бележник на поета (факсимиле), както и неизвестни или малко известни на съвременния читател документи, свързани с живота и творчеството му.