Литературна мисъл 3/2021


Cover_LM_3_2021_Front_1.jpg


 • В броя:

  Гражина Шват-Гълъбова
  Лицата на българския Минотавър в романа Физика на тъгата на Георги Господинов

  Атанас Бучков
  Атанас Натев - ретроспектива в настоящето

  Александър Панов
  Драматургията на Станислав Стратиев и наследството на commedia dell'arte

  Николай Кирилов
  Ариадна и Лабиринта
  Хипотези около женското начало в двете „салонни пиеси" на Димитър

  Димов Николай Аретов
  Няколко пародийни истории на България (Р. Алексиев, Хр. Бръзицов, Ас.
  Христофоров, Г. Константинов, Н. Генчев)

  Преглед

  Милена Кирова
  От сянката на историята: Жените в българското общество и култура. Извори за историята на жените: дневници, спомени, писма, белетристика.
  Кр. Даскалова, Ж. Назърска, Р. Рошкева (съставителки).

  Яна Роуланд
  Американска литературна теория и критика. Съставителство, превод и предговор Албена Бакрачева

  Мартин Хенцелман
  За немското научно издание „Bulgarica"