Български поетически авангард (антология)


 авангард.jpg


 • Антологията е създадена в рамките на проекта "България и Украйна - култура на преломите (XIX-XXI век)", който търси диалог и съответствие между българския и украинския поетическа авангард. Излиза от печат едновременно с антологията "Украински поетически авангард". В изследването на двете антологии участват като съставители, автори на предговорите, на енциклопедичните статии и бележки известни учени, преводачи и поети от българска и от украинска страна. В българската литературна история това е първата антологична книга на поетическия авангард, и първата цялостна преводна антология на украинския поетически авангард у нас. Създадените двуезични огледални издания предлагат нови знания, задават рамката на дискретен интеркултурен диалог и са насочени към широка професионална и специализирана аудитория, към преподаватели, студенти, докторанти и др., а също така и към всеки читател с интерес към художествената литература на България и Украйна.

   

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

  Българският поетически авангард и неговото литературноисторическо (не)утвърждаване........................... 16

   

  Експресионизъм

   

  О дъжд, о дъжд обилен и печален. Гео Милев...................................................38

  Главата ми – кървав фенер. Гео Милев...............................................................38

  Морето. Георги Шайтов.......................................................................................40

  Лято. Николай Марангозов...................................................................................40

  Andante. Георги Михайлов.....................................................................................42

  Чернозем. Емануил Попдимитров.......................................................................42

  Симфония на винните пари. Боян Дановски.......................................................48

  Януари. Гео Милев..................................................................................................50

  Септември. Гео Милев..........................................................................................52

  Ти чуваш ли подигравателната песен. Марко Бунин........................................52

  Бунтовник – 1876. Владимир Русалиев................................................................54

  Утре. Марко Бунин................................................................................................56

  Затвор. Асен Разцветников.................................................................................58

  Кървави рози. Панчо Михайлов............................................................................60

  Мауна-Лоа. Ангел Каралийчев..............................................................................60

  Жълтият вятър. Ясен Валковски.......................................................................66

  Знамена. Емануил Попдимитров.........................................................................68

  Мери. Николай Хрелков.........................................................................................68

  Ад. Гео Милев..........................................................................................................72

  Надвечерие. Марко Бунин.....................................................................................80

  Война. Ламар...........................................................................................................82

  Септември. Гео Милев..........................................................................................88

  Пролог. Ламар.........................................................................................................92

  Европа – хищница. Александър Вутимски.........................................................96

  Към Европа. Ламар...............................................................................................100

  Албион. Людмил Стоянов..................................................................................100

  Едно. Ламар...........................................................................................................102

   

  Сюрреализъм

   

  Бурята. Матвей Босяка......................................................................................108

  Пророк. Боян Дановски........................................................................................ 110

  Асансйор. Теодор Драганов................................................................................. 112

  Новолуние. Под знака на лебеда. Тодор Чакърмов........................................... 114

  Годината. Ясен Валковски................................................................................. 116

  Днес: над мен. Тодор Чакърмов.......................................................................... 118

  Черни петна. Марко Бунин.................................................................................122

  Високо във миражен кръстопът. Теодор Драганов........................................128

  На завоя. Ясен Валковски...................................................................................128

  Пътешествие. Ламар..........................................................................................130

  Некролог. Ясен Валковски...................................................................................138

  Ода за моята многолика любовница. Николай Марангозов............................138

  Голямата песен. Яна Язова.................................................................................144

  Луна. Ясен Валковски..........................................................................................148

  Бунт. Яна Язова....................................................................................................148

  Главният разпоредител. Ламар.........................................................................152

  Бурени. Александър Балабанов...........................................................................156

  И во веки веков. Яна Язова..................................................................................162

  Огледало в рококо. Николай Марангозов...........................................................164

  Писмо. Теодор Драганов......................................................................................166

  Медуза. Тодор Чакърмов......................................................................................168

  Сватбено пътешествие. Николай Марангозов................................................168

  Мелодия в ла миньор. Георги Динев...................................................................172

  Тема с вариации. Николай Марангозов..............................................................172

  Имажинизъм

   

  Пролетен вятър. Никола Фурнаджиев..............................................................180

  Последна жетва. Емануил Попдимитров........................................................180

  Пролетен ужас. Ламар........................................................................................182

  Конници. Никола Фурнаджиев............................................................................184

  В росните ниви сме тръгнали,

  двама мечтатели. Славчо Красински...............................................................184

  Хаотичен спомен. Александър Вутимски........................................................188

  Дъжд. Никола Фурнаджиев................................................................................190

  Дървар. Димитър Пантелеев.............................................................................192

  Куршуменото кладенче. Ангел Каралийчев......................................................194

  Есен – 1924. Асен Разцветников........................................................................194

  Стихват песни птичи. Славчо Красински........................................................196

  Студ. Георги Караиванов....................................................................................198

  Връщане към прародината. Димитър Пантелеев.......................................... 200

  Овчари. Андрей Каменградов.............................................................................202

  Земя-невеста. Емануил Попдимитров.............................................................204

  Радостен монолог. Александър Вутимски.......................................................206

  Футуризъм

  Самолети. Николай Марангозов........................................................................ 210

  Танк. Ламар...........................................................................................................220

  Към Маринети. Георги Динев.............................................................................222

  Лети, лети. Елисавета Багряна.........................................................................222

  Дадаизъм

  Valse Melancolique. Теодор Драганов.................................................................228

  Delirium. Петър Спасов.......................................................................................230

  Осквернено светилище. Profanazione. Боян Дановски....................................234

  Лотария. Теодор Драганов..................................................................................236

  Карнавал. Лео Коен.............................................................................................238

  Папагал. Ламар.....................................................................................................238

  Туберкулоза. Теодор Драганов............................................................................242

  Созопол. Георги Динев.........................................................................................242

  Витрините. Кирил Кръстев............................................................................. 244

  Невъзможности. Чавдар Мутафов...................................................................246

  Диаболизъм

  Ужас. Никола Фурнаджиев.................................................................................252

  Страх. Димитър Пантелеев..............................................................................252

  Чума. Георги Караиванов....................................................................................254

  Смърт. Димитър Пантелеев.............................................................................256

  Убийство. Атанас Далчев..................................................................................256

  Дяволско. Атанас Далчев....................................................................................258

  Двойник. Асен Разцветников.............................................................................260

  Гост. Димитър Пантелеев................................................................................262

  Вампир. Георги Караиванов................................................................................264

  Конструктивизъм

  Авиатор. Ламар....................................................................................................268

  Фабрични кумини. Лалю Рогачев........................................................................270

  Фабрика. Панчо Михайлов..................................................................................272

  Моторът. Чавдар Мутафов...............................................................................274

  Save our souls! Елисавета Багряна.....................................................................278

  Мистико-религиозен авангард

  Кораби. Емануил Попдимитров.........................................................................284

  Ехова. Боян Дановски..........................................................................................286

  Еклезиаст. Христо Ясенов.................................................................................288

  Душата на Бога. Людмил Стоянов...................................................................290

  Поема за морето. Николай Райнов.....................................................................292

  Градът. Поема на тайните: Близнаци. Николай Райнов................................294

  Разгром. Николай Хрелков..................................................................................296

  Двойник. Асен Разцветников.............................................................................298

  Балада на неопетите. Теодор Траянов..............................................................302

  Пияница. Димитър Пантелеев..........................................................................304

  Ахасфер. Николай Райнов.....................................................................................306

  Тясната врата. Елисавета Багряна..................................................................308

  Метафизически сонет. Атанас Далчев............................................................. 310

  Митофолклорен авангард

  Ти наш роден Балкан. Асен Разцветников........................................................ 314

  Сватба. Никола Фурнаджиев............................................................................. 314

  1. Ламя и Змей. Найден Шейтанов..................................................................... 318

  2. Положение. Найден Шейтанов...................................................................... 318

  Прелюдия. Тодор Чакърмов.................................................................................320

  Змеица. Емануил Попдимитров.........................................................................322

  Среднощна коситба. Николай Хрелков.............................................................324

  Манифести . Критическа есеистика

  Експресионизъм

  Небето. Гео Милев...............................................................................................328

  Фрагментът. Гео Милев.....................................................................................330

  За експресионизма. Константин Гълъбов.......................................................334

  Пейзажът на нашите художници. Чавдар Мутафов.....................................338

  Сюрреализъм

  Зеленият кон. Чавдар Мутафов.........................................................................340

  Свръхреализъм. Д. Б. Митов..............................................................................342

  Предговор към „Истерични веери“. Тодор Чакърмов......................................344

  Футуризъм

  Футуризъм. Боян Дановски................................................................................352

  Българският аероплан.

  Геометрично и механично великолепие. Томазо Маринети...........................358

  Тайната на примитива. Сирак Скитник..........................................................362

  Романски или славянски футуризъм? Кирил Кръстев....................................364

  Дадаизъм

  Дада. Николай Райнов..........................................................................................372

  Дадаизмът в изкуството. Спиридон Казанджиев...........................................374

  Неблагодарност. Кирил Кръстев......................................................................378

  Конструктивизъм

  Новото изкуство. Манифест на сп. „Новис“...................................................380

  Конструктивизъм. Александър Обретенов.....................................................382

  Началото на последното. Кирил Кръстев.......................................................386

  БЕЛЕЖКИ...................................................................................................... 424