Украински поетически авангард


 авангар.jpg


  • Антологията е създадена в рамките на проекта "България и Украйна - култура на преломите (XIX-XXI век)", който търси диалог и съответствие между българския и украинския поетическа авангард. Излиза от печат едновременно с антологията "Български поетически авангард". В изследването на двете антологии участват като съставители, автори на предговорите, на енциклопедичните статии и бележки известни учени, преводачи и поети от българска и от украинска страна. В българската литературна история това е първата антологична книга на поетическия авангард, и първата цялостна преводна антология на украинския поетически авангард у нас. Създадените двуезични огледални издания предлагат нови знания, задават рамката на дискретен интеркултурен диалог и са насочени към широка професионална и специализирана аудитория, към преподаватели, студенти, докторанти и др., а също така и към всеки читател с интерес към художествената литература на България и Украйна.