Статуите на мисълта


41244.jpg
ПОПИТАЙ ИЗДАТЕЛЯ


  • Сборникът Статуите на мисълта е знак на почит към научното дело на големия семиотик и литературовед проф. Иван Младенов по повод неговата 60-годишнина. Той е автор на приносни трудове в областта на прагматизма, семиотиката, литературната теория и философията на Чарлс С. Пърс. Книгата му Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia е публикувана от престижното издателство Routledge (2006, 2014). През 2012 г. е преведена и отпечатана в Токио, с което проф. Младенов става първият български учен хуманитарист с книга, издадена в Япония. Той е гост-изследовател в Peirce Edition Project в Индианаполис и Блумингтън, САЩ, като печели два пъти стипендия „Фулбрайт“. Сборникът включва разработки на повече от 30 изявени учени от САЩ, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Бразилия, Япония, Норвегия, Финландия, Холандия, Унгария и България.
    The volume The Statues of Thought is a tribute honouring the work of the Bulgarian semiotician and man of letters, Professor Ivan Mlade-nov, on his 60th anniversary. Ivan Mladenov has published extensively abroad on pragmatism, semiotics and metaphor theory, and in Bulgaria, he has been redrawing the boundaries of modern semiotics and the humanities. Winning two Fulbright scholarships for research, Mladenov spent a considerable amount of time with the Peirce Edition Project in Indianapolis and Bloomington. His book Conceptualizing Metaphors. Charles Peirce’s Marginalia appeared in Routledge in 2006 and in 2014. A Japanese version came out in 2012.

    The present volume contains works by more than 30 outstanding scholars from the USA, Germany, Austria, Great Britain, France, Brazil, Japan, Norway, Finland, Netherlands, Hungary and Bulgaria.