pokana_yotsov

Уважаеми колеги!

Завърши работата на проекта „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“!

Резултатът е една Биобиблиография, 5 тома „Съчинения“ на Б. Йоцов, един том с критически изследвания, както и един документален филм „Завръщането на Борис Йоцов“.

Ще се радваме да споделите с нас  възможността да върнем на българската хуманитарна наука един от нейните най-видни представители от първата половина на ХХ век – незаслужено забравения професор Борис Йоцов!

Представянето на  „Съчинения“ ще се проведе на 25 април 2023 г. от 17.00 часа в Големия салон на БАН.

Проф. дфн Румяна Дамянова

Ръководител на проекта