Борислава Иванова е доктор по сравнително балканско литературознание от 2021 г., като защитава дисертация на тема „Аспекти на политическото в творчеството на Исмаил Кадаре и Орхан Памук“. Научните ѝ разработки, публикувани и от участия в конференции, засягат теми като мястото на интелектуалеца в условията на еднолична власт, връзката между литературните и нелитературните творби на даден автор, неговото имплицитно и експлицитно заявено присъствие в произведението. Що се отнася до не строго научните ѝ текстове, публикува превод на няколко стихотворения на Намък Кемал и Димитрие Болинтяну на български език. Преподавала е български език към българското училище „Иван Вазов“ в гр. Одрин, Турция. Има и осъществени няколко Еразъм практики в Турция и Гърция в неправителствени и държавни организации, развиващи културна дейност в съответната страна. Борислава Иванова е и член на екипа на гръцко онлайн издание, “Balkan In-Sitе”, за което пише научнопопулярни статии на английски език.

borislava-ivanova.jpg