literatura_i_izkustvo.jpg

Преди няколко години по случай годишнина на проф. Димитър Аврамов и в негова чест излезе юбилейният сборник „Разум и възвишеност". В предговора си към сборника, опитвайки се да дадат една кратка, но и точна характеристика на личността и делото на Аврамов, съставителите казваха: „И нему се падна да живее в едно неразумно, даже трагично време. Но и в годините на най-страшната стагнация той съумя да защити духовните насоки на живота, който е зареден със смисъл, доколкото е пронизан от разум и възвишеност.