elena_borisova.jpg
EMAIL
elena39789@abv.bg

Елена Борисова е главен асистент в Института за литература към Българската академия на науките. Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след 1944 г., научната фантастика и българската женска проза след 1990 г. Настоящите ѝ научниизследователски търсения са насочени към взаимовръзката между науката и научната фантастика, изграждаща идеята за прогностичния характер на този тип литература във въображаемата рамка на бъдещето. Участва в научноизследователски проекти на Института за литература: „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2017) и „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ (от 2018). Ръководител е на проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“ (от 2018).