Фантастика и познание


book_elena_720.jpg


  • Дебютната книга на Елена Борисова „Фантастика и познание“ представя особеностите на критическото мислене за фантастиката като особен тип литература и за фантастичното като присъствие в текста и извън него посредством трудовете на Цветан Тодоров, Розмари Джаксън, Катрин Хюм, Дарко Сувин, Елка Константинова и др. Методологичният подход успешно прилага разбиранията на немския философ Имануел Кант за начините, по които човешкото познание осмисля явленията от различни нива на битието. Книгата поставя множество въпроси пред читателите. Доколко човешкият начин на познание е универсален? Какви са пътищата на познанието? Доколко новите технологии подобряват човешкия живот? Склонни ли сме в името на науката да пренебрегнем човешкото? Възможно ли е преминаването на границите, които човек сам поставя пред себе си? Изследвани са литературноисторическите процеси и естетическите търсения в българската фантастика, в които взаимовръзката между наука и литература възприема инструментариума на познанието като съществен елемент за разгръщане на повествованието и проблематизиране на съвремието.

     

  • Дебютната книга на Елена Борисова „Фантастика и познание“ представя особеностите на критическото мислене за фантастиката като особен тип литература и за фантастичното като присъствие в текста и извън него посредством трудовете на Цветан Тодоров, Розмари Джаксън, Катрин Хюм, Дарко Сувин, Елка Константинова и др. Методологичният подход успешно прилага разбиранията на немския философ Имануел Кант за начините, по които човешкото познание осмисля явленията от различни нива на битието. Книгата поставя множество въпроси пред читателите. Доколко човешкият начин на познание е универсален? Какви са пътищата на познанието? Доколко новите технологии подобряват човешкия живот? Склонни ли сме в името на науката да пренебрегнем човешкото? Възможно ли е преминаването на границите, които човек сам поставя пред себе си? Изследвани са литературноисторическите процеси и естетическите търсения в българската фантастика, в които взаимовръзката между наука и литература възприема инструментариума на познанието като съществен елемент за разгръщане на повествованието и проблематизиране на съвремието.
    Mon, 05/31/2021 - 10:13
    floyd