elka_dimitrova.jpg
EMAIL
elkadimitrova4@gmail.com

Научните интереси на Елка Димитрова са в следните области: нова и съвременна българска литература, история на литературата, теория на литературата, модернизъм, литературна критика.