EMAIL
adiger@mail.bg

Библиограф в Института за литература. Завършила е българска филология и библиотечно-информационни науки  в СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалната ѝ насоченост и интереси са в областта на персоналните и тематичните литературни библиографии, библиографска редакция на научни сборници, справочно-информационна дейност, работа с електронни каталози, с архиви и др. Ежегодно съставя бюлетин с публикациите на учените от института.