Старобългарска литература 49-50
 • Съдържание

  • Съкращения 9

  СТУДИИ И СТАТИИ

  • Хайнц Миклас (Вена) - Синайский глаголический псалтырь Димитрия 11
  • Явор Милтенов (София) - Общите пасажи между колекцията Златоструй и Княжеския изборник 28
  • Маргарита Живова (Пиза) - Папа Григорий I Великий (Двоеслов) в богослужебной и агиографической традиции Slavia Orthodoxa 46
  • Мая Петрова-Танева (София) - Търновският надпис на Иван Асен II, св. 40 „добропобедни" мъченици и някои аспекти на култа им във Византия и в средновековна България 69
  • Славия Бърлиева (София) - Св. Амфилохий Иконийски в светлината на гръко-латинската и славянската агиография 97
  • Сергей Темчин (Вильнюс) - О вероятном синайском происхождении среднеболгарского Германова сборника 1359 года 115
  • Ана Стойкова (София) - От Месопотамия до Етрополе. Трансформации на мита за гигантската космическа птица 126

  НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ

  • Мария Спасова (Велико Търново) - Неизвестен препис на Беседа 45 и Беседа 47 от старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски 169 Христо Андреев (София) - Два стенописни надписа с литургиен произход от времето на крал Милутин 188
  • Доротей Гетов (София) - Гръцкият оригинал на душеполезния разказ Птиците 207

  ДИСКУСИИ

  • Heinz Miklas (Wien) - Bemerkungen zu einer Rezension von Nikolaos Trunte 215

  ХРОНИКА

  • Лиляна Грашева (София) - Пълноценна професионална реализация (Проф. Джордже Трифунович на 80 години) 220

  КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

  • Регина Койчева (София) - Георги Попов. Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление. Книга първа. Климента пясни. С., Изд. „Изкуство", 2013. 532 с. ISBN 978-619-90200-1-2 229
  • Татяна Славова (София) - Архимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. Том II. П-Я. С., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий", 2012. 354 с. ISBN 978-954-523-128-5 238
  • Татяна Илиева (София) - Славяно-русский пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь-февраль. Т. 1: Текст и комментарии / Изд. подгот. Л. В. Прокопенко, В. Желязкова, В. Б. Крысько, О. П. Шевчук, И. М. Ладыженский. Под ред. В. Б. Крысько. Москва: Издательский центр „Азбуковник", 2010. LXXX, 824 с.; Т. 2: Указатели. Исследования. Изд. подгот. В. Б. Крысько, Л. В. Прокопенко, В. Желязкова, И. М. Ладыженский А. М. Пентковский. Москва: Издательский центр „Азбуковник", 2011. 856 с. ISBN 978-5-91172--4 243
  • Лора Тасева (София) - Екатерина Дико в а. Фразата в житията и похвалните слова на св. патриарх Евтимий Търновски. Т. 1. Изследване. Т. 2. Приложения. С., 2011. 236, 257 с. ISBN 978-954-885-413-9 250
  • Иван Илиев (Пловдив) - Маргарет Димитрова. Тълкувания на Песен на песните в Ръкопис 2/24 от Рилската света обител. С., Херон прес, 2012. ISBN: 978-954-580-310-9 256

  БИБЛИОГРАФИЯ

  • Аделина Германова (София) - Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2011-2012 г. 259