marieta_girginova.jpg
EMAIL
mgirginova@gmail.com

Мариета Иванова-Гиргинова работи в следните области: драма, жанрове, ранномодерна и модерна драма, сецесион, символизъм, авангард, съвременна драма; литературна и театрална периодика.