ivan_mladenov.png
EMAIL
mladenovivan13@outlook.com

Иван Младенов е професор в Института за литература към Българската академия на науките. Неговият основен научен интерес е към философията на Чарлс С. Пърс, чиято теория ползва в книгата си Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, публикувана в лондонското издателство Routledge през 2006 г., преиздадена през 2014 г. Книгата е преведена на японски език и отпечатана от издателството Keiso-shobo Ltd. в Токио през 2012 г. Младенов преподава в много европейски страни, както и в САЩ: Блумингтън (САЩ), Залцбург (Австрия), Хелзинки (Финландия), Бремен, Люнебург, Дармщат (Германия). В момента проф. Иван Младенов е гост-лектор в Хумболтовия университет в Берлин.