ana_stoikova.jpg
EMAIL
ana.stoykova@ilit.bas.bg

Научните интереси на Ана Стойкова са в областите: старобългарска литература, кирилометодиевистика, агиография и агиология, ръкописи, компютърна обработка на ръкописи.