andriana_spasova.jpg
EMAIL
andriana.spassova@gmail.com

Андриана Спасова е асистент в секция „Литература на Българското възраждане“ в Институт за литература при БАН и постдокторант към Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ с тема на проекта “Reception and Digitalization of the Unexplored Manuscript Heritage of Nayden Gerov” (2019 – текущ). Изследователският интерес на А. Спасова е свързан с проследяването на първите рецепции на класическата древност и нейните образци в културноисторическата ситуация на българския XIX в. Обект на научните ѝ наблюдения са преводите на Езоп, Омир; критическите отзиви в периодичния печат; кратките повествователни форми (басни, параболи, анекдоти) в първите новобългарски книги и учебници. Настоящите ѝ литературноисторически и извороведски изследвания са свързани с рецепцията на непроученото ръкописно наследство на Найден Геров. Носител е на различни научни награди – първа награда в конкурса „Най-добра публикация“ за направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ във връзка с 150- годишнината на Българска академия на науките (2019); лауреат на конкурса за дебютна книга на издателствата „АРС“ и “Scribens” в раздел „Хуманитаристика“ (2018); диплома за отличен научен проект „Рецепция на класическата древност в нравоучителната преводна литература през Българското възраждане“ в конкурса „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ (2017); първа награда за критика в Националния студентски литературен конкурс, Шумен (2012). Член е на Академичния кръг по сравнително литературознание и на Българско общество за проучване на XVIII век. Дебютната ѝ стихосбирка „Сферата света“ излиза 2016 г. (ред. А. Личева) с конкурс към Министерството на културата.